Digital verktøykasse - Viken fylkeskommune

Digital verktøykasse

For at du og dine kollegaer skal kunne arbeide etter prinsippene for god digital samhandling, trenger dere å beherske den digitale verktøykassa og vite hvordan verktøyene kan brukes.

Digital verktøykasse