Suksesspådrivere - Prosjekt Viken fylkeskommune

Ny nettside

Vi har ny nettside:
www.viken.no


Denne siden blir ikke oppdatert.

Suksesspådrivere

I overgangen til Viken fylkeskommune fokuserer vi på å utnytte ny teknologi for å jobbe smartere. Vi må også flytte med oss data fra dagens fylkeskommuner. For å sikre god involvering fra alle deler av organisasjonen skal alle ytre enheter og avdelinger i sentraladministrasjonen opprette ressursgrupper av suksesspådrivere.

Landskap med start 2019 - Klikk for stort bildeSuksesspådrivere blir vesentlige for å få alle ansatte med i den digitale hverdagen i Viken fra 2020. Mohamed Hassan/Pixabay

Viken fylkeskommune blir en stor arbeidsplass med over 11000 ansatte. Alle medarbeidere og ledere må hver dag kommunisere og samhandle med mange over lange avstander, både internt og eksternt, for å kunne gi et best mulig tilbud til innbyggere.

Den nye digitale hverdagen krever moderne samhandlingsverktøy, men det hjelper ikke å ha verktøykassa full hvis vi ikke vet hvilke verktøy som skal brukes til hva. Suksesspådrivere skal derfor få nødvendig opplæring til å sikre god digital samhandling i organisasjonen. De vil få støtte til å kunne gi lokal opplæring og veiledning i de nye samhandlingsverktøyene slik at vi alle gjenkjennes på god praksis. 

I overgangen til Viken er det store mengder data som skal migreres automatisk og flyttes manuelt. Ledere vil ha et særskilt ansvar for hva som skal migreres og flyttes over. Suksesspådriverne er en svært viktige støtte i forbindelse med dette arbeidet.

Bemanning av ressursgrupper

Ledere ved ytre virksomhet og innplasserte ledere i sentraladministrasjon skal velge en eller flere ressurspersoner til en lokal ressursgruppe innen 31. august. 

Valg av suksesspådrivere må være godt forankret i ledelsen. Vi anbefaler at bemanning av ressursgruppen bør ses i sammenheng med personer som har ansvar for andre IKT-systemer. Dette for å kunne koordinere lokale aktiviteter, ha nødvendig overblikk og se sammenhenger.

Hva forventes av suksesspådrivere?

 • De har interesse for å arbeide helhetlig for god digital samhandlingspraksis ved egen enhet.
 • De skal delta på 2 fysiske heldagssamlinger i 2019 og flere nettbaserte (2019/2020) for å få innføring og opplæring i rollen.
 • De skal støtte ledere og kollegaer i arbeidet med å migrere data fra dagens fylkeskommuner.
 • Sammen med resten av ressursgruppen må de bruke tid på opplæringsaktiviteter på egen enhet:
  • Stå for 1 dags klasseromsundervisning for ansatte på egen enhet
   • Gjennomgå regler og prinsipper og skape forståelse for hvorfor
   • Lære bort hvordan jobbe smart selv, og sammen med andre med de anbefalte samhandlingsverktøyene i tråd med prinsippene
  • Gi råd og veiledning i – og være rollemodeller for - god digital praksis

Mål, rammer og fleksibilitet

Det er et omfattende løp å få ansatte opp på et godt digitalt samhandlingsnivå i løpet av de neste par årene. Enhetene er ulike og det er ulikt ferdighetsnivå hos brukerne. Derfor gis det selvsagt rom for fleksibilitet og lokal tilpasning. Samtidig må vi sikre at det ikke er store variasjoner i innhold og utrullingsløp, og at fylkeskommunens ambisjonsnivå oppnås – alle skal gjenkjennes på god praksis.

Prinsipper og praksis

Alle ansatte skal innen 31/12-20 kjenne til og innen 31/12-21 jobbe etter de etablerte prinsippene for gode digital medarbeidere i Viken. Med dette forstås det at ansatte i det daglige bruker disse prinsippene for hvordan man kommuniserer med andre, jobber smart sammen med andre og lærer og deler erfaringer og beste praksis.

Verktøykompetanse

Alle ansatte skal innen 31/12-20 kjenne til og innen 31/12-20 beherske og jobbe smart selv, og sammen med andre med de anbefalte samhandlingsverktøyene i tråd med prinsippene.

Tidsplan for suksesspådrivere

Med forbehold om endringer. 

Tidsplan for suksesspådrivere
Tidspunkt Hva skjer? Tema
11. eller 20. september Første samling i ressursgruppa for god digital praksis. Deltakere kan velge mellom to tidspunkt for samling. Roller og forventninger
30. eller 31. oktober Andre samling i ressursgruppa for god digital praksis Opplæring og veiledning.
November Nettbaserte samlinger Status, veien videre og O365-påfyll.
Desember Nettbaserte samlinger Status, veien videre og O365-påfyll.
Januar (fra uke 2) Administrere og gjennomføre opplæring av ansatte på egen enhet
Februar Nettbaserte samlinger Status, veien videre og O365-påfyll.

Kontakt

I prosjekt Viken 2020 er det arbeidsgruppa "Digital bruker" som har ansvaret for koordineringen av brukernes digitale behov. Kontakt prosjektleder Leiv Thomas Sandnes dersom du har spørsmål.