Fakturering - Viken fylkeskommune

Fakturering

Prosjekt Viken 2020 ønsker primært å få tilsendt faktura elektronisk i EHF-format. Fakturaer som ikke tilfredsstiller krav til fakturainnhold blir returnert.

Leveranser som gjelder 2019

Faktura for leveranser som gjelder 2019 bes sendt til de respektive fylkeskommunene snarest mulig, og straks etter at leveranser har funnet sted. Se hvordan faktura sendes for leveranser i 2020

Krav til fakturainnhold

Fakturaflyten bygger kun på attestantens ressursnummer, og det er derfor helt avgjørende at alle fakturaer merkes riktig. Se flere krav til fakturainnhold i listen under. Bokføringsloven og fylkeskommunens internkontroll stiller krav til hva en faktura skal inneholde. Følgende opplysninger skal være med i en korrekt faktura:

 • leverandørens navn og adresse
 • leverandørens organisasjonsnummer med MVA etter hvis leverandøren er registrert i mva-registeret.
 • navn og adresse til Viken 2020 v/Akershus fylkeskommune, org.nr 958381492 (dette er Akershus’ org.nr – Viken 2020 har ikke eget) - se fakturaadresse
 • bestillers navn, ressursnummer og rolle i prosjekt Viken 2020 (kontakt prosjektkontoret om du ikke har dette)
 • tydelig beskrivelse av hva som er levert og til hvem (leveringsadresse)
 • fakturabeløpet uten merverdiavgift, merverdiavgiftsbeløpet og fakturabeløpet inkludert merverdiavgift
 • fakturanummer og fakturadato

Fakturaer som ikke tilfredsstiller overstående krav blir returnert.

Offentlige standardformatet EHF (Elektronisk HandelsFormat)

Det er fylkesadministrasjonen i Akershus fylkeskommune ved lønns- og regnskapsseksjonen, som behandler inngående fakturaer for Prosjekt Viken 2020.

Fakturaene kan ikke sendes per e-post, men skal sendes på det offentlige standardformatet EHF; Elektronisk HandelsFormat.

Elektroniske adresser og merking av faktura

Det er viktig at riktig adresse blir benyttet slik at håndteringen av deres fakturaer ikke forsinkes.
Feltet for «Deres referanse» skal kun inneholde attestantens ressursnummer.

Org. 958381492 - Akershus fylkeskommune, merkes med 6-sifret ressursnummer (5*****)

Se eksempel fra XML-fil:

Eksempel på XML-fil - Klikk for stort bilde

Test

Vi vil be om at det først avtales å sende testfaktura slik at leverandør og mottaker kan få bekreftet at filflyt og fakturaflyt fungerer tilfredsstillende før igangsettelse av full produksjon i EHF. Ta kontakt med gruppeleder Knut Eldegard ved lønns- og regnskapsseksjonen på telefon 22 05 58 41 eller per e-post knut.eldegard@afk.no.

Dersom det ikke er mulig å sende EHF-faktura må det utstedes papirfaktura

Fakturaadresse

Alle papirfakturaer skal sendes til samme adresse. Adressen brukes kun til fakturaer, kreditnotaer og purringer:

Viken 2020 v/Akershus fylkeskommune
Fakturamottak
Postboks 1160 Sentrum
0107 Oslo

Leveranser som gjelder 2020

Leveranser som gjelder 2020 skal faktureres Viken fylkeskommune. Vi ber leverandører om å oppdatere deres kunderegister med nytt organisasjonsnummer: 921693230

Fylkeskommunene Akershus, Buskerud og Østfold slås sammen 01.01.2020 og blir
­Viken fylkeskommune. Den nye fylkeskommunen vil bestå av tidligere elektroniske adresser:

 • Org.nr 958381492 - Akershus Fylkeskommune         
 • Org.nr 996331202 - AFK eiendom FKF                           
 • Org.nr 985431175 - AKT KollektivTerminaler FKF             
 • Org.nr 964951373 - Buskerud Fylkeskommune         
 • Org.nr 985457174 - BFK tannhelse FKF                                
 • Org.nr 842952972 - Østfold Fylkeskommune             

Sammenslåingen inkluderer fylkeskommunale foretak, videregående skoler, offentlige tannklinikker og andre virksomheter.

Ny fakturaadresse

Vi ber om at alle fakturaer leveres i EHF-format til organisasjonsnummer 921693230, og merkes med bestillernummer (oppgis av bestiller) under «Deres ref".
Ny fakturaadresse er Viken fylkeskommune, Fakturamottak, Postboks 1160 Sentrum, 0107 Oslo.