Kontakt fylkestingets sekretariat - Prosjekt Viken fylkeskommune

Ny nettside

Vi har ny nettside:
www.viken.no


Denne siden blir ikke oppdatert.

Kontakt fylkestingets sekretariat

Hovedoppgaver for fylkestingets sekretariat er:
• Samordnings- og tilretteleggingsfunksjoner for fylkestinget og dets komiteer
• Samordnings- og servicefunksjoner for fylkesordføreren
• Administrativt ansvarlig for ombudsfunksjonene i Viken fylkeskommune
• Støtte klagenemnda ved klagebehandling

Kontakt

Dersom dere ønsker å kontakte ansatte i fylkestingets sekretariat er det viktig at dere benytter de nye viken.no-adressene, og ikke gamle afk og bfk-adresser. 

Ole Kjendlie olek@viken.no direktør
Thore Desserud thored@viken.no nestleder
Daniel Lobo daniell@viken.no 
Ragnhild Irja Enstad ragnhilde@viken.no 
Trude Remme truder@viken.no 
Esben Nielsen esbenn@viken.no 
Bente Thalerud bentet@viken.no
Trond Sæbø Skarpeteig tronds@viken.no 
Rita Starup Andersen ritaa@viken.no 
Liv Randi Woldhaug livw@viken.no
Marit Portaasen maritp@viken.no ordførers koordinator