Viken brukerhjelp - Prosjekt Viken fylkeskommune

Ny nettside

Vi har ny nettside:
www.viken.no


Denne siden blir ikke oppdatert.

Viken brukerhjelp

Trenger du hjelp eller lurer på noe sender du e-post til brukerhjelp@viken.no eller registrerer saken direkte i portal for brukerhjelp. Du skal kun sende egne henvendelser til Viken brukerhjelp.

Brukerhjelp kan også nås på telefon 69 11 76 00.

Du kan også ringe IT brukerhjelp eller møte opp fysisk, men vi ber om at flest mulig melder inn saker via portal for brukerhjelp eller på epost. Det er viktig å skrive i emnefeltet på e-posten hva henvendelsen gjelder. Da vil responstiden til brukerhjelp gå raskere og henvendelsen går raskt videre til riktig mottaker.

Alle spørsmål fra A til Å kan du sende Viken brukerhjelp. For eksempel:

  • hjelpe med innlogging
  • navigering
  • delegering
  • veien frem til et skjema
  • hvordan fylle ut reiseregninger
  • bruke de ulike modulene i Visma økonomi
  • fagspesifikke spørsmål ute på virksomhetene
  • tekniske utfordringer med ulike verktøy

Meld inn ditt behov via portal for brukerhjelp (ansattportalen)