Viken fylkesting - Prosjekt Viken fylkeskommune

Ny nettside

Vi har ny nettside:
www.viken.no


Denne siden blir ikke oppdatert.

Viken fylkesting

17. oktober 2019 ble fylkestinget for Viken fylkeskommune konstituert. Roger Ryberg (Ap) fra Hurum er Vikens første fylkesordfører, og Kathy Lie fra Lier (SV) er varaordfører.

Klikk for stort bildeHISTORISKE: Dette er det 87 medlemmene i fylkestinget i Viken fylkeskommune. Tom-Egil Jensen    

Fylkestinget er fylkeskommunens øverste organ, og fatter beslutning i alle saker dersom ikke annet følger av lov eller delegasjonsvedtak. Det består av 87 direkte valgte medlemmer, som velges hvert fjerde år. Fylkestinget ledes av ordføreren. Disse ble valgt ved fylkestingsvalget 9. september 2019.

Fylkestinget hadde to møter i 2019. Se møter og saker

Se viken.no for mer informasjon.