Viken fylkesting - Viken fylkeskommune

Viken fylkesting

17. oktober 2019 konstitueres fylkestinget for Viken fylkeskommune for perioden 2019-2023. Møtet finner sted klokka 12:00 i festsalen i Urbygningen, Norges miljø- og biovitenskapelige universitet, Universitetstunet 3, 1433 Ås.

 
NB: Det er begrenset med plasser til publikum i festsalen 17. oktober, og møtet vil derfor overføres på skjerm til et tilstøtende auditorium hvor publikum kan følge møtet. 
 
 
Fylkestinget er fylkeskommunens øverste organ, og fatter beslutning i alle saker dersom ikke annet følger av lov eller delegasjonsvedtak. Fylkestinget har det øverste tilsyn med fylkeskommunens virksomhet.
 

Viken fylkesting vil bestå av 87 direkte valgte medlemmer. Møter i fylkestinget er vanligvis åpne for publikum. Disse ble valgt ved fylkestingsvalget 9. september 2019.

Kontakt

Anette M Solli - Klikk for stort bilde

Anette M. Solli (H)
Akershus
Leder av fellesnemnda og ordfører i Akershus fylkeskommune
E-post: anette.solli@afk.no
Tlf: 90188965 

Valgkomité for valg av styrer, råd og utvalg i Viken 2020 – 23

Fellesnemnda for Viken vedtok i sak 52/19  å nedsette en valgkomité etter at valgresultatet er kjent i september 2019. Valgkomitéen består av gruppeledere fra hvert parti (eller den gruppen peker ut), hvor gruppeleder fra det største partiet er komitéleder. Leder for valgkomitéen er Simen Nord (H). 

Møte nr 1, 23.09-2019

Møte nr 2, 08.10.2019

Møte nr 3, 14.10.2019 

 

Kontakt

Ole Kjendlie
Innplassert direktør for fylkestingets sekretariat Viken fylkeskommune
E-post: ole.kjendlie@afk.no
Tlf: 90620707