Fellesnemnda 4

Forslaget om å sette Viken-arbeidet på vent ble ikke behandlet, men sendt videre til administrasjonen. Nå skal saken opp i oktober. Dermed fortsatte fellesnemnda sitt møte – og gjorde flere viktige vedtak.

Logo SoMe kvadrat-kopi

Visjonen til Viken fylkeskommune er Viken viser vei. Det har fellesnemnda vedtatt. I tillegg er Vikens målsetninger på plass. Nå starter jobben med å lage fylkesvåpen.

Styringsdokumentet danner grunnlaget for styringen av prosjektet frem til den nye fylkeskommunen er etablert.

Nye fylkesdirektører Viken

Fellesnemnda var enstemmig da de i sitt møte 4. september 2018 innplasserte disse syv som fylkesdirektører for Viken fylkeskommune.

Fellesnemda-på-Kongsberg-møterom2000

Til media og publikum.

Leder for fellesnemnda for Viken fylkeskommune har innkalt nemndas medlemmer til fastsatt møte. Møtet er åpent og media er velkommen.

Forside viken2020

Den nye nettsiden viken2020.no blir en viktig kommunikasjonskanal mot de ansatte i arbeidet med å etablere Viken fylkeskommune.

Fellesnemnd-sal-1238x696

Den regionale planleggingen er fylkeskommunens viktigste verktøy for å gi strategisk retning til samfunnsutviklingen. Fellesnemnda vedtok 15. juni prosess for en regional planstrategi for Viken fylkeskommune. Kommunene og andre vil i løpet av prosessen inviteres til å komme med innspill til planstrategien.

Fellesnemnda-Sundvolden-ansettelsesutvalg-1238x696

Disse politikere samt en representant for organisasjonene skal innstille åtte nye direktører.

camaar07092016_03-1238x696

I sitt høringssvar ber fellesnemnda i Viken fylkeskommune om at fylkesveiadministrasjonen overføres til regionalt nivå, slik Stortinget har lagt opp til.

Kart_VIken_Fylkene_Tekst

Stortinget har nå vedtatt hva det nye, store regionbarnet på Østlandet skal hete. Og navnet ble – ikke uventet – Viken.

Fant du det du lette etter?