Nyheter - Viken fylkeskommune

De nærmeste dagene vil tilfeldig utvalgte personer i nye Viken fylke motta en SMS hvor de blir bedt om å svare på en kort spørreundersøkelse. - Vi håper så mange som mulig velger å svare, det tar bare 5 minutter. Det er vår fremtidige helse det gjelder, og alle bidrag er kjempeviktige, sier professor Inger Torhild Gram ved Nasjonalt senter for e-helseforskning.

 

 

 

- Kvinners rettigheter, helse, likestilling og økonomiske frihet er avgjørende for at vi skal kunne nå FNs bærekraftmål. Derfor er TV-aksjonen viktig. Bli med på årets viktigste søndagstur 20. oktober! oppfordrer fylkesvaraordfører i Akershus Lars Salvesen. 

566 180 stemmer har valgt inn 87 representanter til Viken fylkesting.

Over 565 000 personer deltok i fylkestingsvalget i Viken. Nå skal fylkeskommunen kontrolltelle alle stemmene.

Valgresultatet for Viken er klart. Nå starter kontrolltellingen. 

 

Resultatene viser at Arbeiderpartiet ble største parti med 25,9 prosent av stemmene, mens Høyre ble nest største parti med 13,9 prosent. Miljøpartiet de Grønne fikk 13 prosent.

29. august avsluttet fellesnemnda sitt arbeid i byggingen av Viken fylkeskommune. Etter at valgresultatet er klart senere i høst overtar det nye fylkestinget stafettpinnen.

 

Leder for fellesnemnda for Viken fylkeskommune har innkalt nemndas medlemmer til fastsatt møte. Møtet er åpent og media er velkommen.

Gullsmed Remy Bugge har tegnet vinnerutkastet til fylkesordførerkjedet for Viken fylkeskommune.

 

Trude Bjørlykke Hansen fra Drammen gikk seirende ut av designkonkurransen, der over 500 har deltatt med spennende forslag.

Dette er noe av det viktigste som skjedde i fellesnemnda for Viken fylkeskommunes møte 13. juni.

 

Leder for fellesnemnda for Viken fylkeskommune har innkalt nemndas medlemmer til fastsatt møte. Møtet er åpent og media er velkommen.

Digitaliseringskonferanse Viken 2019

For å levere best mulige tjenester til innbyggere og ansatte i Viken skal kommuner og fylkeskommunen samarbeide om digitale løsninger.   

Stemmesedler ved valg

Fylkesvalgstyret godkjente 23. mai 18 valglister til fylkestingsvalget i Viken 2019. 

høringsbudskap fra Viken fellesnemnd om Prop. 113 S

- Viken har ved flere stortingshøringer krevd at nye oppgaver som overføres fra staten til fylkeskommunene må følges av en reell og dekkende pengesekk. Kommuneproposisjonen innfrir ikke i så måte, og derfor gjentok vi kravet vårt på gårsdagens høring. 

Viken fylkeskommune inviterer gullsmeder til konkurranse for å lage fylkesordførerkjede for den nye fylkeskommunen.

Viken-politikerne forutsetter at fylkeskommunenes energi-inntekter i sin helhet overføres til Viken fylkeskommune fra 1. januar 2020.

Fant du det du lette etter?