Nyheter - Prosjekt Viken fylkeskommune

Ny nettside

Vi har ny nettside:
www.viken.no


Denne siden blir ikke oppdatert.

Fra 1. januar finner du informasjon om Viken fylkeskommune på den nye nettsiden www.viken.no.

  

Fra Eidsvoll

Fra 1.1. 2020 overtar fylkeskommunene selv alt arbeid knyttet til planlegging, bygging, drift og vedlikehold av fylkesvegene. Statens vegvesen har fortsatt ansvar for riks- og europavegene. 

  

Interimstyret for Ungdommens fylkesråd i Viken fylkeskommune har hatt et forberedende møte før det konstituerende møtet 13. januar. Allerede har ungdommene kommet med nytt navneforslag til regional planstrategi.

  

– Vi skal ha de beste og mest inkluderende videregående skolene, vi skal jobbe med klima og bærekraft, kollektivtrafikk og utvikling i hele Viken-samfunnet, sier Halvard Ingebrigtsen, fylkesråd for finans og administrasjon. Viken fylkesting vedtok 13. desember årsbudsjett 2020 og økonomiplan 2020-23.

   

FNs bærekraftsmål skal ligge til grunn for «alt» Viken fylkeskommune gjør. Denne uken fikk en Viken-delegasjon viktig innsikt i hvordan dette kan gjøres. Det skjedde på en samling i Bonn i Tyskland. 

  

Viken fylkesting holder møte i Drammen torsdag 12. desember og fredag 13. desember. Møtet er åpent og media er velkommen. 

  

Viken fylkeskommune har fått 12,2 millioner kroner forskningsbasert innovasjon. – Midlene skal stimulere til mer bruk av forskning til innovasjon og næringsutvikling, sier Johan Edvard Grimstad, påtroppende fylkesråd for næring i Viken fylkeskommune.

  

– Viken fylkeskommune skal være en samarbeidspartner for kommunene. Nå starter vi opp arbeidet med Vikens regionale planstrategi og hvordan vi skal samhandle med kommunene i Viken. Vi trenger kommunene med på laget, sier påtroppende fylkesrådsleder Tonje Brenna.

    

 

 

Fylkesrådene inviterte 2. desember politisk og administrativ ledelse i kommunene til dialog om prioriteringer til Nasjonal Transportplan 2022 - 2033.

    

 

Det første felles kunnskapsgrunnlaget om Viken fylke er klart. Det skal fungere som et verktøy for samfunnsplanlegging i hele det nye fylket.

  

Dagens løyvedistrikter og drosjereglement i Akershus, Buskerud og Østfold videreføres når Viken fylkeskommune etableres fra 01. januar. Fra 1. juli neste år har Stortinget varslet større endringer i drosjetjenesten.

 

I den ferske landsomfattende undersøkelsen Klimabarometer sier 18 prosent av de som har svart fra Viken-området, at de har elbil. Tilsvarende svarer 35 prosent at de ville valgt elbil dersom de skal kjøpe bil i dag.  

Etter tre år høster Kompetanseforum Østfold mye skryt for nytenking innen regional samhandling på kompetanseområde. Nå starter byggingen av Kompetanseforum 2.0. Det skjer i Viken.

  

 

Fylkesrådsleder Tonje Brenna og fylkesrådene i Viken la fredag 22. november fram sine tilleggsforslag til årsbudsjett 2020 og økonomiplan 2020-2023.

    

Viken fylkeskommune får 40 millioner kroner av Sparebankstiftelsen DNB til et stort folkehelseprosjekt som nå rulles ut i skolene. – En gavepakke som vil komme barn og ungdom til gode, sier nyslått fylkesrådsleder Tonje Brenna.

     

Hovedprosjektleder for Viken-prosjektet, Harald K. Horne, la torsdag 21. november fram forslag til årsbudsjett 2020 og økonomiplan 2020-23 for Viken fylkeskommune.

– Jeg vet det er mange som har meninger om Viken og det å løse opp Viken. Jeg vil understreke at fylkesrådet går på jobb uten forbehold. Vi vil trenge alle dere ledere, og at dere vil være en del av løsningen, sa fylkesrådsleder Tonje Brenna i sin åpningstale på Vikens ledersamling.