- Vi skal bygge noe nytt og videreutvikle kulturen i hele Viken!

bilde fra halden-2

Viken-politikere fortsetter å besøke steder i det nye fylket. I sørøst finner vi grensebyen Halden. Byen har utviklingsmuligheter Viken kan nyte godt av, tror ordfører Thor Edquist. 

 

Gjermund Kulterud 1

Lærlinger skal få opplæring av høy kvalitet, så de kan få jobber det er behov for i regionen.

Forslag fylkesvåpen Viken

Viken fylkeskommune har fått inn over 600 forslag til nytt fylkesvåpen. Her kan du se alle forslagene!

Fellesnemda-på-Kongsberg-møterom2000

Leder for fellesnemnda for Viken fylkeskommune har innkalt nemndas medlemmer til fastsatt møte. Møtet er åpent og media er velkommen.

Nagelhus Schia Productions  1

Regjeringen har lagt fram kulturmeldingen som peker ut den kulturpolitiske retningen i årene fremover.  Politikere i Viken ser muligheter for å ta mer ansvar for utvikling av kultur i regionen. 

Ingrid Sperstad Schrader ser over skissene sine, som er inspirert av mye gult og blått

Elever ved Valler videregående skole er med i design-konkurransen om å designe Vikens nye fylkesvåpen.

bussreise-start

En buss. En dag. Et nytt fylke.Tolv timer. Bli med på tur gjennom Viken fylkeskommune. 

oppgavemelding-komkomiteen201118

- Viken støtter alle foreslåtte oppgaveoverføringer i regjeringens oppgavemelding, men vi er bekymret over at meldingen ikke i større grad følger opp ekspertutvalgets helhetlige tilnærming. Dette ber vi nå kommunalkomiteen sørge for.

Dialogmøte Bærum rådhus 15

Den nye Viken fylkeskommune må tenke på tvers, og bryte ned de gamle fylkesgrensene. Og det må legges opp til jevnlig dialog og forpliktende samarbeid med Viken-kommunene. Det var noen av innspillene til Viken-politikerne på dialogmøte i Bærum rådhus 15. november.

Fant du det du lette etter?