Nyheter - Viken fylkeskommune

– Viken fylkeskommune skal være en samarbeidspartner for kommunene. Nå starter vi opp arbeidet med Vikens regionale planstrategi og hvordan vi skal samhandle med kommunene i Viken. Vi trenger kommunene med på laget, sier påtroppende fylkesrådsleder Tonje Brenna.

    

 

 

Fylkesrådene inviterte 2. desember politisk og administrativ ledelse i kommunene til dialog om prioriteringer til Nasjonal Transportplan 2022 - 2033.

    

 

Det første felles kunnskapsgrunnlaget om Viken fylke er klart. Det skal fungere som et verktøy for samfunnsplanlegging i hele det nye fylket.

  

Dagens løyvedistrikter og drosjereglement i Akershus, Buskerud og Østfold videreføres når Viken fylkeskommune etableres fra 01. januar. Fra 1. juli neste år har Stortinget varslet større endringer i drosjetjenesten.

 

I den ferske landsomfattende undersøkelsen Klimabarometer sier 18 prosent av de som har svart fra Viken-området, at de har elbil. Tilsvarende svarer 35 prosent at de ville valgt elbil dersom de skal kjøpe bil i dag.  

Etter tre år høster Kompetanseforum Østfold mye skryt for nytenking innen regional samhandling på kompetanseområde. Nå starter byggingen av Kompetanseforum 2.0. Det skjer i Viken.

  

 

Fylkesrådsleder Tonje Brenna og fylkesrådene i Viken la fredag 22. november fram sine tilleggsforslag til årsbudsjett 2020 og økonomiplan 2020-2023.

    

Viken fylkeskommune får 40 millioner kroner av Sparebankstiftelsen DNB til et stort folkehelseprosjekt som nå rulles ut i skolene. – En gavepakke som vil komme barn og ungdom til gode, sier nyslått fylkesrådsleder Tonje Brenna.

     

Hovedprosjektleder for Viken-prosjektet, Harald K. Horne, la torsdag 21. november fram forslag til årsbudsjett 2020 og økonomiplan 2020-23 for Viken fylkeskommune.

– Jeg vet det er mange som har meninger om Viken og det å løse opp Viken. Jeg vil understreke at fylkesrådet går på jobb uten forbehold. Vi vil trenge alle dere ledere, og at dere vil være en del av løsningen, sa fylkesrådsleder Tonje Brenna i sin åpningstale på Vikens ledersamling.
      

Fra Eidsvoll

Viken fylkeskommune har 37 utlyste eksterne stillinger i rådsområde infrastruktur. 

Forretningsutvalget i Viken har vedtatt sak om elev-pc-ordning i Viken fylkeskommune fra skoleåret 2020-21.

Viken har fått en viktig rolle av OECD i verdens dugnad for å nå FNs bærekraftsmål. Nylig møtte nyslått fylkesrådsleder Tonje Brenna en delegasjon fra OECD på Viken-besøk. 

   

Fornebubanen, vedlikehold på fylkesveiene og Oslofjordforbindelsen var noen av sakene som Kristoffer Robin Haug, nyutnevnt fylkesråd for kollektivtrafikk, tok opp på budsjetthøring i transport- og kommunikasjonskomiteen på Stortinget tirsdag 22.oktober.

  

Fylkesrådsleder i Viken, Tonje Brenna

Fylkesrådsleder Tonje Brenna flyttet mandag 21. oktober inn i sitt nye kontor i Galleri Oslo. Samtidig fikk også de 8 fylkesrådene nøkler til sine kontorer. 

  

Gullsmed Remy Bugge overrekker fylkesordførerkjedet på det konstituerende fylkestinget 17. oktober.

Det har blitt tenkt, tegnet, klippet, støpt, emaljert, pusset og slipt. I dager, uker og måneder. Slik har Vikens fylkesordførerkjede blitt til. 

Fylkesrådsleder Tonje Brenna presenterte 8 fylkesråd og stabsjef i Viken fylkeskommune i forbindelse med det konstituerende fylkestingmøtet i Viken fylkeskommune 17. oktober.