12 millioner kroner til forskning og innovasjon i Viken - Prosjekt Viken fylkeskommune

Ny nettside

Vi har ny nettside:
www.viken.no


Denne siden blir ikke oppdatert.

12 millioner kroner til forskning og innovasjon i Viken

Viken fylkeskommune har fått 12,2 millioner kroner forskningsbasert innovasjon. – Midlene skal stimulere til mer bruk av forskning til innovasjon og næringsutvikling, sier Johan Edvard Grimstad, påtroppende fylkesråd for næring i Viken fylkeskommune.

Klikk for stort bilde  

Forskningsrådet har gjennom programmet FORREGION tildelt totalt 60 millioner kroner til 15 fylkeskommunale prosjekter, av disse går 12,2 millioner til tre forskningsmobiliseringsprosjekter i Viken.

Klikk for stort bildeOle Edvard Grimstad (Sp), fylkesråd for næring Tom-Egil Jensen   – De 12 millioner kronene fra Forskningsrådet kommer godt med i vår satsing på et nyskapende næringsliv i hele Viken. Vi skal spille på lag med Vikens sterke innovasjons- og forskningsmiljøer for å fremme næringslivets innovasjonsevne og konkurransekraft. Disse midlene skal brukes til å få bedrifter i hele Viken til i større grad å ta i bruk forskning i sitt arbeid med innovasjon og næringsutvikling, sier Johan Edvard Grimstad, påtroppende fylkesråd for næring i Viken fylkeskommune.

Midlene virker

I 2016 mottok selskapet Softox prosjektmidler fra det samme programmet i Oslo og Akershus, til et prosjekt om sårbehandling. Ifølge Finansavisen 22. november har Softox går inn i et seks-milliardersmarked for sårbehandling av dyr, og har forhåpninger om en tosifret milliardomsetning om fem år.

– Næringslivet blir stadig mer kunnskapsbasert. Det vil være viktigere og viktigere å bruke forskning for å henge med i konkurransen, både nasjonalt og internasjonalt. Vi har sett at disse mobiliseringstiltakene er av stor betydning for bedrifter og regioner i hele landet, sier Anne Kjersti Fahlvik, områdedirektør i Forskningsrådet på nettsidene til Forskningsrådet.