18 listeforslag til fylkestingsvalget i Viken - Prosjekt Viken fylkeskommune

Ny nettside

Vi har ny nettside:
www.viken.no


Denne siden blir ikke oppdatert.

18 listeforslag til fylkestingsvalget i Viken

1. april kl. 12:00 gikk fristen ut for å levere listeforslag til fylkestingsvalget 2019. Ved fristens utløp var det kommet inn 18 listeforslag i Viken.

Stemmesedler ved valg - Klikk for stort bilde Tore Fjeld, KMD

Mottatte listeforslag

1. januar 2020 slås Akershus, Buskerud og Østfold fylkeskommuner sammen til Viken fylkeskommune.

Kommunal- og moderniseringsdepartementet har bestemt at i forbindelse med høstens valg, så skal fylkeskommuner som er omfattet av grenseendringer gjennomføre valget som om grenseendringene allerede er gjennomført. Det er årsaken til at de politiske partiene i Akershus, Buskerud og Østfold allerede ved dette valget stiller felles lister.

Fylkesvalgstyret skal undersøke om listeforslagene oppfyller valglovens krav. Eventuelle mangler vil bli forsøkt rettet gjennom forhandlinger med listeforslagenes tillitsvalgte. Alle kandidatene vil bli underrettet om at de er satt opp på et listeforslag, og om muligheten til å kreve fritak.

Det skal velges 87 kandidater til Viken fylkesting. Listeforslaget skal inneholde minimum 7 kandidater og kan maksimum inneholde 93 kandidater.

Sak om godkjenning av valglister behandles av fylkesvalgstyret 23. mai 2019

Kontakt