Nyheter - Prosjekt Viken fylkeskommune

Ny nettside

Vi har ny nettside:
www.viken.no


Denne siden blir ikke oppdatert.

Fra Eidsvoll

Viken fylkeskommune har 37 utlyste eksterne stillinger i rådsområde infrastruktur. 

Forretningsutvalget i Viken har vedtatt sak om elev-pc-ordning i Viken fylkeskommune fra skoleåret 2020-21.

Viken har fått en viktig rolle av OECD i verdens dugnad for å nå FNs bærekraftsmål. Nylig møtte nyslått fylkesrådsleder Tonje Brenna en delegasjon fra OECD på Viken-besøk. 

   

Fornebubanen, vedlikehold på fylkesveiene og Oslofjordforbindelsen var noen av sakene som Kristoffer Robin Haug, nyutnevnt fylkesråd for kollektivtrafikk, tok opp på budsjetthøring i transport- og kommunikasjonskomiteen på Stortinget tirsdag 22.oktober.

  

Fylkesrådsleder i Viken, Tonje Brenna

Fylkesrådsleder Tonje Brenna flyttet mandag 21. oktober inn i sitt nye kontor i Galleri Oslo. Samtidig fikk også de 8 fylkesrådene nøkler til sine kontorer. 

  

Gullsmed Remy Bugge overrekker fylkesordførerkjedet på det konstituerende fylkestinget 17. oktober.

Det har blitt tenkt, tegnet, klippet, støpt, emaljert, pusset og slipt. I dager, uker og måneder. Slik har Vikens fylkesordførerkjede blitt til. 

Fylkesrådsleder Tonje Brenna presenterte 8 fylkesråd og stabsjef i Viken fylkeskommune i forbindelse med det konstituerende fylkestingmøtet i Viken fylkeskommune 17. oktober. 

    

17. oktober ble det skrevet Norgeshistorie. Det første fylkestinget i Viken fylkeskommune er konstituert. Roger Ryberg er Vikens første fylkesordfører.

  

 

Festsalen, NMBU

Det historiske møtet finner sted i festsalen i Urbygningen, Norges miljø- og biovitenskapelige universitet klokken 12.00. Møtet er åpent og media er velkommen. 

Illustrasjonsfoto statsbudsjettet

Regjeringen la fram sitt forslag til statsbudsjett for 2020 mandag 7. oktober. For landets fylkeskommuner foreslås det ikke store satsinger eller inntektsøkninger for det kommende året, men det legges fram en rekke forslag som har økonomiske konsekvenser for Viken og landets øvrige fylkeskommuner.  

Forside, Samarbeidsplattform for Viken 2019-2023 mellom Ap, Sp, MDG og SV

De rødgrønne presenterte sin politiske plattform for Viken på pressekonferanse 1. oktober kl 12.00. 

 

 

 

Lars Salvesen og andre ambassadører for TV-aksjonen 2019

- Kvinners rettigheter, helse, likestilling og økonomiske frihet er avgjørende for at vi skal kunne nå FNs bærekraftmål. Derfor er TV-aksjonen viktig. Bli med på årets viktigste søndagstur 20. oktober! oppfordrer fylkesvaraordfører i Akershus Lars Salvesen. 

566 180 stemmer har valgt inn 87 representanter til Viken fylkesting.

Over 565 000 personer deltok i fylkestingsvalget i Viken. Nå skal fylkeskommunen kontrolltelle alle stemmene.

Valgresultatet for Viken er klart. Nå starter kontrolltellingen. 

 

Resultatene viser at Arbeiderpartiet ble største parti med 25,9 prosent av stemmene, mens Høyre ble nest største parti med 13,9 prosent. Miljøpartiet de Grønne fikk 13 prosent.

29. august avsluttet fellesnemnda sitt arbeid i byggingen av Viken fylkeskommune. Etter at valgresultatet er klart senere i høst overtar det nye fylkestinget stafettpinnen.