oppgavemelding-komkomiteen201118

- Viken støtter alle foreslåtte oppgaveoverføringer i regjeringens oppgavemelding, men vi er bekymret over at meldingen ikke i større grad følger opp ekspertutvalgets helhetlige tilnærming. Dette ber vi nå kommunalkomiteen sørge for.

Dialogmøte Bærum rådhus 15

Den nye Viken fylkeskommune må tenke på tvers, og bryte ned de gamle fylkesgrensene. Og det må legges opp til jevnlig dialog og forpliktende samarbeid med Viken-kommunene. Det var noen av innspillene til Viken-politikerne på dialogmøte i Bærum rådhus 15. november.

VIKEN

Torsdag 15. og fredag 16. november skal sentrale politikere reise via Bærum til Geilo, og videre til Gol, Hadeland, Gardermoen, Indre Østfold og Sarpsborg. Hensikten er å innhente innspill til Viken fylkeskommune.

Fylkesdirektører Hilde Reine og Ole Kjendlie 1

Hilde Reine er innplassert som ny fylkesdirektør for planlegging, mens Ole Kjendlie blir direktør for fylkesting. 

Andreas Lervik sniktitter på forslag fylkesvåpen 1

- Jeg er overveldet over responsen og kreativiteten, sier Andreas Lervik, leder for arbeidsgruppa som utarbeider visjon, mål, verdier og symboler til Viken.

Roger Ryberg-2

Flere oppgaver, flere virkemidler og en fortsatt helhetlig tilnærming. Det er hva Viken-politikerne forventer å få når utredningene rundt flere nye oppgaver for fylkeskommunene er utført.

Trafikk Viken

Fellesnemnda vedtok i møte 5. november en harmonisering av priser i kollektivtrafikken i Viken.

Møte i fellesnemnda 5

Fellesnemnda har vedtatt hvilken modell for parlamentarisk styring som skal gjelde for Viken fylkeskommune.

Fellesnemda-på-Kongsberg-møterom2000

Leder for fellesnemnda for Viken fylkeskommune har innkalt nemndas medlemmer til fastsatt møte. Møtet er åpent og media er velkommen.

Send inn forslag til nytt fylkesvåpen

Arbeidet med å få nytt fylkesvåpen til Viken fylkeskommune er i gang. Nå kan innbyggerne sende inn sine forslag.

Send inn forslag til nytt fylkesvåpen

Den nye Viken fylkeskommune skal få nytt fylkesvåpen. Vi ba publikum om å sende inn sitt forslag. Fristen var 22. november 2018. 

Illustrasjon nye oppgaver

Regjeringen har lagt fram stortingsmelding om nye oppgaver for de nye fylkeskommunene. Fylkeskommunene får større ansvar, blant annet for samferdsel, kompetanse og næringsutvikling.

kjernverdi

Visjonen er på plass for tre organisasjonskulturer som skal bli til en. Nå starter arbeidet med å bygge et felles sett verdier for organisasjonen Viken fylkeskommune med 10 000 ansatte.

Fellesnemnda politiker Hanne Lisa Matt

Viken kan ta ledertrøya i gjennomføringen av det grønne skiftet. Det tror flere politikere i fellesnemnda for den nye fylkeskommunen.

Fellesnemnda fylkesordførere Solli

Det blir ingen utsettelse i arbeidet med å etablere Viken fylkeskommune. Det vil være lovstridig ettersom Stortingets flertall flere ganger har vedtatt å gjennomføre regionreformen.

Nye fylkesdirektører Viken

Fellesnemnda var enstemmig da de i sitt møte 4. september 2018 innplasserte disse syv som fylkesdirektører for Viken fylkeskommune.

Hilde Brandsrud

Flere ble overrasket da Hilde Brandsrud, kort tid etter å ha blitt innplassert i ledergruppa for Viken fylkeskommune, varslet at hun ville gå over i annen jobb. - Det har sin naturlige forklaring, sier hovedpersonen selv.

Fant du det du lette etter?