Nyheter - Viken fylkeskommune

Leder for fellesnemnda for Viken fylkeskommune har innkalt nemndas medlemmer til fastsatt møte. Møtet er åpent og media er velkommen.

Digitaliseringskonferanse Viken 2019

For å levere best mulige tjenester til innbyggere og ansatte i Viken skal kommuner og fylkeskommunen samarbeide om digitale løsninger.   

Stemmesedler ved valg

Fylkesvalgstyret godkjente 23. mai 18 valglister til fylkestingsvalget i Viken 2019. 

høringsbudskap fra Viken fellesnemnd om Prop. 113 S

- Viken har ved flere stortingshøringer krevd at nye oppgaver som overføres fra staten til fylkeskommunene må følges av en reell og dekkende pengesekk. Kommuneproposisjonen innfrir ikke i så måte, og derfor gjentok vi kravet vårt på gårsdagens høring. 

Viken fylkeskommune inviterer gullsmeder til konkurranse for å lage fylkesordførerkjede for den nye fylkeskommunen.

Viken-politikerne forutsetter at fylkeskommunenes energi-inntekter i sin helhet overføres til Viken fylkeskommune fra 1. januar 2020.

Fellesnemnda vedtok med knappest mulig flertall 2. mai en eleveid ordning for digitalt elevutstyr i den videregående opplæringen i Viken fylkeskommune.

I en ny felles billettstruktur for kollektivtrafikken i Viken ønsker fellesnemnda blant annet at barnebillett skal gjelde til og med 19 år. Dette er en del av arbeidet med samordning av billettyper som skal gjelde i Viken fylkeskommune fra 2020. 

 

Vinterferien og høstferien for skoleåret 2021-2022 er bestemt.

Fra 1. januar 2020 overføres kommunene Jevnaker og Lunner fra Oppland fylkeskommune (Innlandet) til Viken fylkeskommune. På den samme datoen overføres Svelvik kommune fra Vestfold fylkeskommune (Vestfold og Telemark) gjennom sammenslåingsprosessen mellom Svelvik og Drammen kommune.

Elever

Videregående skoler, elevorganisasjoner, elevråd og alle andre inviteres til å gi innspill på hvordan Viken fylkeskommunen skal gjennomføre inntak til videregående skoler og formidling til læreplasser. Frist 15. september. 

Leder for fellesnemnda for Viken fylkeskommune har innkalt nemndas medlemmer til fastsatt møte. Møtet er åpent og media er velkommen.

Hundekjøring på vinterleir Storefjell

– Vi gjør vårt ytterste for at alle, uansett forutsetninger, skal få noen dager med spennende vinteropplevelser, sier Stig Kleven i Buskerud fylkeskommune. På årets vinterleir ble deltakere fra hele Viken invitert med.  

Symbol for elbil

688 575 personbiler var registrert i Viken ved utgangen av 2018, det er 15 158 flere biler enn i 2017. Andelen elbiler og hybridbiler har doblet seg de siste to årene. 

Statens ekstrabevilgning til etableringen av Viken fylkeskommune er langt fra tilstrekkelig. Fellesnemnda i Viken frykter at det kan føre til et redusert tjenestetilbud til innbyggerne i den nye fylkeskommunen.

Et utviklingsteam fra OECD var 25.- 27. mars på besøk i Viken for å samle informasjon om hvordan ulike aktører jobber med bærekraftmålene i Norge. 25. mars hadde de samtale med Viken-politikere.

Stemmesedler ved valg

1. april kl. 12:00 gikk fristen ut for å levere listeforslag til fylkestingsvalget 2019. Ved fristens utløp var det kommet inn 18 listeforslag i Viken.