Nyheter - Viken fylkeskommune
Buss 1

Viken fylkeskommune vil bli part i tre bypakker for samferdsel; Oslopakke 3, Buskerudbysamarbeidet og Bypakke Nedre Glomma. Fellesnemnda ønsker å harmonisere rapportering og årshjul rundt bypakkene, i samarbeid med de øvrige parter i bypakkene.

Fellesnemd-stemmer

Fylkeskommunenes inntekter fra energiselskapene kommer innbyggerne til gode. Det påpeker flere av politikerne i fellesnemnda for Viken. 

 

Fellesnemda-på-Kongsberg-møterom2000

Leder for fellesnemnda for Viken fylkeskommune har innkalt nemndas medlemmer til fastsatt møte. Møtet er åpent og media er velkommen.

Hemsedal-ht022010-99-0259

Viken vil ha et areal på 24 595 km2 med ferskvann og øyer. På dette store området er det i dag kaldest i Hemsedal med -6 grader. Og snøfritt på Hvaler.

populare-navn-viken2018

Etter oppdatering fra Statistisk sentralbyrå vet vi hva mange av de yngste innbyggerne i Viken kommer til å hete. Emma og Filip var de mest populære navnene når vi slår sammen tall for Østfold, Akershus og Buskerud 2018.

Viken eller Vika er et historisk navn på kystlandskapet rundt Oslofjorden. I sin største utstrekning ble navnet Viken brukt om hele kystområdet rundt Indre og Ytre Oslofjord, fra Göta elv (ved Gøteborg) til Lindesnes. I senmiddelalderen ble navnet mest brukt om det sør-østlige området som i dag er Bohuslän. Viken kan ha vært det norrøne navnet på hele havområdet som vi nå kaller Skagerak.

Over 600 forslag til nytt fylkesvåpen for Viken har blitt til ti finalister.

- Vi skal bygge noe nytt og videreutvikle kulturen i hele Viken!

bilde fra halden-2

Viken-politikere fortsetter å besøke steder i det nye fylket. I sørøst finner vi grensebyen Halden. Byen har utviklingsmuligheter Viken kan nyte godt av, tror ordfører Thor Edquist. 

 

Gjermund Kulterud 1

Lærlinger skal få opplæring av høy kvalitet, så de kan få jobber det er behov for i regionen.

Forslag fylkesvåpen Viken

Viken fylkeskommune har fått inn over 600 forslag til nytt fylkesvåpen. Her kan du se alle forslagene!

Fellesnemda-på-Kongsberg-møterom2000

Leder for fellesnemnda for Viken fylkeskommune har innkalt nemndas medlemmer til fastsatt møte. Møtet er åpent og media er velkommen.

Nagelhus Schia Productions  1

Regjeringen har lagt fram kulturmeldingen som peker ut den kulturpolitiske retningen i årene fremover.  Politikere i Viken ser muligheter for å ta mer ansvar for utvikling av kultur i regionen. 

Ingrid Sperstad Schrader ser over skissene sine, som er inspirert av mye gult og blått

Elever ved Valler videregående skole er med i design-konkurransen om å designe Vikens nye fylkesvåpen.

bussreise-start

En buss. En dag. Et nytt fylke.Tolv timer. Bli med på tur gjennom Viken fylkeskommune. 

oppgavemelding-komkomiteen201118

- Viken støtter alle foreslåtte oppgaveoverføringer i regjeringens oppgavemelding, men vi er bekymret over at meldingen ikke i større grad følger opp ekspertutvalgets helhetlige tilnærming. Dette ber vi nå kommunalkomiteen sørge for.

Dialogmøte Bærum rådhus 15

Den nye Viken fylkeskommune må tenke på tvers, og bryte ned de gamle fylkesgrensene. Og det må legges opp til jevnlig dialog og forpliktende samarbeid med Viken-kommunene. Det var noen av innspillene til Viken-politikerne på dialogmøte i Bærum rådhus 15. november.

Fant du det du lette etter?