Anette M Solli

Kommunalkomiteen innstiller på at Stortinget skal behandle regjeringens forslag om nye oppgaver til fylkeskommunene samlet. Dermed slipper man kamp om forslagene hver for seg. 

lervikogsalvesen

Viken-politikerne ber Stortinget behandle ekspertutvalgets forslag – samlet, ikke stykkevis og delt.

viken_befaring

Bærum viste seg fra sin beste side da de folkevalgte i fellesnemnda i Viken fylkeskommune var på befaring. Deretter samlet de seg om tre mulige steder for nytt hovedkontor.

OleHaabeth

Et fylkesråd bestående av åtte medlemmer skal utgjøre den politiske ledelsen av Viken, er forslaget som nå legges fram for videre behandling. For den administrative organiseringen foreslås det åtte fylkesdirektører.

Kart_VIken_Fylkene_Tekst

Kommunal- og moderniseringsminister Monica Mæland foreslår at Jevnaker og Lunner endrer fylkestilhørighet – og blir en del av Viken fylkeskommune.

 

Lysaker-Torg-6-12

Onsdag 16. mai drar fellesnemnda på befaring til aktuelle lokaler for nytt hovedkontor for Viken fylkeskommune.

Her er en de aktuelle eiendommene arbeidsgruppen har vurdert: Lysaker Torg 6-12

Flere eiendommer i Sandvika og på Lysaker er aktuelle: Nå drar de folkevalgte på befaring til potensielle eiendommer til hovedkontoret til Viken fylkeskommune.

VIKTIG RAPPORT: Ine Merete Kvitnes (YS) og Bente Gårdeng (LO) sitter i PSU

Rundt 10.000 arbeidstakere berøres når tre fylkeskommuner skal bli én. En så stor omstillingsprosess medfører også risikoer. En fersk rapport peker på flere tiltak som skal sikre fortsatt godt arbeidsmiljø for de ansatte.

FNs-bærekraftmål

Hvordan kan FNs bærekraftmål danne grunnlag for samfunnsutviklingen i Viken fylkeskommune?

Fellesnemnda_gruppebilde

Viken blir landets desidert mest folkerike og trolig mest innflytelsesrike fylkeskommune med nær en fjerdedel av Norges befolkning. Men hva bør vi styre mot – hva skal være vår rettesnor?

andreasogvisjon

Arbeidet med å meisle ut Viken fylkeskommunes visjon og overordnede mål er i full gang. Som ansatt, innbygger, ung eller gammel – her har du muligheten til å komme med ditt forslag.

 

 

Andreas Lervik og Lise Lund er henholdsvis leder og nestleder i arbeidsgruppen som jobber frem forslag til Viken fylkeskommunes visjon og mål.

 

Fellesnemndas møte på Fornebu 2

Viktige avklaringer for «Viken-ansatte»: Før ansatte i Akershus, Buskerud og Østfold fylkeskommuner tar sommerferie 2019, skal de få vite hvor de skal jobbe og hva slags oppgaver de skal ha i nye Viken fylkeskommune.

Fellesnemnda 04

Viken-politikerne er åpne for at de tre kommunene Lunner, Jevnaker og Sør-Odal blir en del av Viken fra 2020. 

Fellesnemnda 04

Å overføre de foreslåtte oppgavene til fylkeskommunene vil styrke demokratiet. Ekspertutvalgets forslag må ses i sammenheng og helhet. Det bør vurderes å overføre enda flere oppgaver til fylkeskommunene.

VIKEN -POLITIKERE

Det regjeringsutnevnte ekspertutvalgets forslag til nye oppgaver for fylkeskommunene må ses i sammenheng, og ikke stykkevis og delt.

 

Harald Horne utendørs

Du kan ta Harald Horne ut av fylkeskommunen. Men ikke fylkeskommunen ut av Harald Horne.

Kart_VIken_Fylkene_Tekst

De tre kommunene Lunner, Jevnaker og Sør-Odal ønsker å bli del av Viken fylkeskommune når den nye regionreformen trer i kraft fra 2020. 

Fant du det du lette etter?