Nyheter - Prosjekt Viken fylkeskommune

Ny nettside

Vi har ny nettside:
www.viken.no


Denne siden blir ikke oppdatert.

Roger Ryberg, Ole Haabeth og Anette Solli

Torsdag 15. og fredag 16. november skal sentrale politikere reise via Bærum til Geilo, og videre til Gol, Hadeland, Gardermoen, Indre Østfold og Sarpsborg. Hensikten er å innhente innspill til Viken fylkeskommune.

Portrett av Hilde Reine og Ole Kjendlie

Hilde Reine er innplassert som ny fylkesdirektør for planlegging, mens Ole Kjendlie blir direktør for fylkesting. 

Andreas Lervik sniktitter på forslag fylkesvåpen

- Jeg er overveldet over responsen og kreativiteten, sier Andreas Lervik, leder for arbeidsgruppa som utarbeider visjon, mål, verdier og symboler til Viken.

Flere oppgaver, flere virkemidler og en fortsatt helhetlig tilnærming. Det er hva Viken-politikerne forventer å få når utredningene rundt flere nye oppgaver for fylkeskommunene er utført.

Fellesnemnda vedtok i møte 5. november en harmonisering av priser i kollektivtrafikken i Viken.

Fellesnemnda har vedtatt hvilken modell for parlamentarisk styring som skal gjelde for Viken fylkeskommune.

Leder for fellesnemnda for Viken fylkeskommune har innkalt nemndas medlemmer til fastsatt møte. Møtet er åpent og media er velkommen.

Send inn forslag til nytt fylkesvåpen

Arbeidet med å få nytt fylkesvåpen til Viken fylkeskommune er i gang. Nå kan innbyggerne sende inn sine forslag.

Send inn forslag til nytt fylkesvåpen

Den nye Viken fylkeskommune skal få nytt fylkesvåpen. Vi ba publikum om å sende inn sitt forslag. Fristen var 22. november 2018. 

Illustrasjoner for oppgaver for fylkeskommuner

Regjeringen har lagt fram stortingsmelding om nye oppgaver for de nye fylkeskommunene. Fylkeskommunene får større ansvar, blant annet for samferdsel, kompetanse og næringsutvikling.

Håndtrykk mellom dame og mann

Visjonen er på plass for tre organisasjonskulturer som skal bli til en. Nå starter arbeidet med å bygge et felles sett verdier for organisasjonen Viken fylkeskommune med 10 000 ansatte.

Politiker Hanne Lisa Matt på talerstolen

Viken kan ta ledertrøya i gjennomføringen av det grønne skiftet. Det tror flere politikere i fellesnemnda for den nye fylkeskommunen.

Fylkesordførerne ved lederbordet i fellesnemnda

Det blir ingen utsettelse i arbeidet med å etablere Viken fylkeskommune. Det vil være lovstridig ettersom Stortingets flertall flere ganger har vedtatt å gjennomføre regionreformen.

Nye fylkesdirektører Viken: John Arve Eide, Anne Skau, Hilde Brandsrud, Knut Sletta, Håkon Johnsen, Kristian Thowsen og Solveig Helene Olsen

Fellesnemnda var enstemmig da de i sitt møte 4. september 2018 innplasserte disse syv som fylkesdirektører for Viken fylkeskommune.

Hilde Brandsrud

Flere ble overrasket da Hilde Brandsrud, kort tid etter å ha blitt innplassert i ledergruppa for Viken fylkeskommune, varslet at hun ville gå over i annen jobb. - Det har sin naturlige forklaring, sier hovedpersonen selv.

Portrett av Anette Solli

Regjeringspartiene og KrF er enig om oppgaveoverføring og regionreform. Det er leder for fellesnemnda i Viken fylkeskommune, Anette Solli, glad for.

Forslaget om å sette Viken-arbeidet på vent ble ikke behandlet, men sendt videre til administrasjonen. Nå skal saken opp i oktober. Dermed fortsatte fellesnemnda sitt møte – og gjorde flere viktige vedtak.