Fellesnemndas møte på Fornebu 2

Viktige avklaringer for «Viken-ansatte»: Før ansatte i Akershus, Buskerud og Østfold fylkeskommuner tar sommerferie 2019, skal de få vite hvor de skal jobbe og hva slags oppgaver de skal ha i nye Viken fylkeskommune.

Fellesnemnda 04

Viken-politikerne er åpne for at de tre kommunene Lunner, Jevnaker og Sør-Odal blir en del av Viken fra 2020. 

Fellesnemnda 04

Å overføre de foreslåtte oppgavene til fylkeskommunene vil styrke demokratiet. Ekspertutvalgets forslag må ses i sammenheng og helhet. Det bør vurderes å overføre enda flere oppgaver til fylkeskommunene.

VIKEN -POLITIKERE

Det regjeringsutnevnte ekspertutvalgets forslag til nye oppgaver for fylkeskommunene må ses i sammenheng, og ikke stykkevis og delt.

 

Harald Horne utendørs

Du kan ta Harald Horne ut av fylkeskommunen. Men ikke fylkeskommunen ut av Harald Horne.

Kart_VIken_Fylkene_Tekst

De tre kommunene Lunner, Jevnaker og Sør-Odal ønsker å bli del av Viken fylkeskommune når den nye regionreformen trer i kraft fra 2020. 

Fellesnemnd-Kongsberg-fylkesordførere2000

Et regjeringsutnevnt ekspertutvalg har foreslått nye oppgaver for fylkeskommunen. Nå skal politikerne i Viken fylkeskommune si sitt om rapporten. Det skjer 5. mars når fellesnemnda for Viken fylkeskommune møtes på fylkeshuset i Sarpsborg.

Fellesnemnda 2

Medlemmene i fellesnemnda for Viken fylkeskommune skal jobbe hardt for at ekspertutvalget som har foreslått nye oppgaver for fylkeskommunene får gjennomslag.

Fellesnemndas møte på Fornebu 2

Fellesnemnda for Viken fylkeskommune hadde sitt tredje møte 2. februar på Fornebu. Her ble veien videre med byggingen av den nye fylkeskommunen meislet ut. Det ble opprettet seks politiske arbeidsgrupper som skal jobbe med blant annet mål og visjon, styringsform og organisering og samfunnsutviklerrollen.

Ekspertutvalgets rapport

Fylkeskommunene bør få flere oppgaver innen næringsutvikling, integrering, forskning, samferdsel, klima og miljø, kultur og utdanning, samt få flere virkemidler til regional samfunnsplanlegging. Det mener ekspertutvalget som har foreslått nye oppgaver for fylkeskommunene.

Samlet på Kongsberg

- Vi har et enstemmig vedtak om hvor hovedkontoret skal ligge, og det lover godt for Viken fylkeskommune, sier de tre fylkesordførerne.

Fellesnemnda i Viken fylkeskommune

Torsdag 4. januar var fellesnemnda i Viken fylkeskommune samlet til nytt møte på Kongsberg.

fylkesordforere1

– Det er godt å være i gang, sier fylkesordførerne Anette Solli (Akershus), Roger Ryberg (Buskerud) og Ole Haabeth (Østfold) etter at fellesnemnda for nye Viken fylkeskommune hadde sitt første møte fredag i Sarpsborg.

Kart fylkene

Fylkestinget i Østfold vedtok 6. desember å gå for etableringen av Viken fylkeskommune, bestående av Østfold, Akershus og Buskerud.

Fylkestinget-om-Viken1400-e1511937741196

Fylkestinget vedtok etablering av Viken fylkeskommune.

Fylkestinget i Akershus

Fylkestinget i Akershus fattet 20. november vedtak om etableringen av Viken fylkeskommune, bestående av Østfold, Buskerud og Akershus.

fellesfylkestingordfrereogsanner14001-1238x696

Fylkestingene i Østfold, Akershus og Buskerud møttes fredag 20. oktober i Oslo til sitt første felles fylkesting for å diskutere veien videre mot samboerskapet i Viken.

 

Fant du det du lette etter?