Nyheter - Viken fylkeskommune

Viken-politikerne er åpne for at de tre kommunene Lunner, Jevnaker og Sør-Odal blir en del av Viken fra 2020. 

Å overføre de foreslåtte oppgavene til fylkeskommunene vil styrke demokratiet. Ekspertutvalgets forslag må ses i sammenheng og helhet. Det bør vurderes å overføre enda flere oppgaver til fylkeskommunene.

Det regjeringsutnevnte ekspertutvalgets forslag til nye oppgaver for fylkeskommunene må ses i sammenheng, og ikke stykkevis og delt.

 

Harald Horne utendørs.

Du kan ta Harald Horne ut av fylkeskommunen. Men ikke fylkeskommunen ut av Harald Horne.

Kart med fylkene Østfold, Akershus og Buskerud i en region

De tre kommunene Lunner, Jevnaker og Sør-Odal ønsker å bli del av Viken fylkeskommune når den nye regionreformen trer i kraft fra 2020. 

Et regjeringsutnevnt ekspertutvalg har foreslått nye oppgaver for fylkeskommunen. Nå skal politikerne i Viken fylkeskommune si sitt om rapporten. Det skjer 5. mars når fellesnemnda for Viken fylkeskommune møtes på fylkeshuset i Sarpsborg.

Medlemmene i fellesnemnda for Viken fylkeskommune skal jobbe hardt for at ekspertutvalget som har foreslått nye oppgaver for fylkeskommunene får gjennomslag.

Fellesnemndas møte på Fornebu 2. februar 2018. Fylkesordførerne Anette Solli, Ole Haabeth og Roger Ryberg.

Fellesnemnda for Viken fylkeskommune hadde sitt tredje møte 2. februar på Fornebu. Her ble veien videre med byggingen av den nye fylkeskommunen meislet ut. Det ble opprettet seks politiske arbeidsgrupper som skal jobbe med blant annet mål og visjon, styringsform og organisering og samfunnsutviklerrollen.

Fylkeskommunene bør få flere oppgaver innen næringsutvikling, integrering, forskning, samferdsel, klima og miljø, kultur og utdanning, samt få flere virkemidler til regional samfunnsplanlegging. Det mener ekspertutvalget som har foreslått nye oppgaver for fylkeskommunene.

Samlet på Kongsberg. Fylkesordførerne Roger Ryberg, Anette Solli og Ole Haabeth var godt fornøyd med vedtaket som ble fattet på Kongsberg fredag ettermiddag.

- Vi har et enstemmig vedtak om hvor hovedkontoret skal ligge, og det lover godt for Viken fylkeskommune, sier de tre fylkesordførerne.

Torsdag 4. januar var fellesnemnda i Viken fylkeskommune samlet til nytt møte på Kongsberg.

– Det er godt å være i gang, sier fylkesordførerne Anette Solli (Akershus), Roger Ryberg (Buskerud) og Ole Haabeth (Østfold) etter at fellesnemnda for nye Viken fylkeskommune hadde sitt første møte fredag i Sarpsborg.

Fylkestinget i Østfold vedtok 6. desember å gå for etableringen av Viken fylkeskommune, bestående av Østfold, Akershus og Buskerud.

Fylkestinget vedtok etablering av Viken fylkeskommune.

Fylkestinget i Akershus

Fylkestinget i Akershus fattet 20. november vedtak om etableringen av Viken fylkeskommune, bestående av Østfold, Buskerud og Akershus.

fylkesordfører i Østfold Ole Haabeth, statsråd Jan Tore Sanner, fylkesordfører i Akershus Anette Solli og fylkesordfører i Buskerud Roger Ryberg

Fylkestingene i Østfold, Akershus og Buskerud møttes fredag 20. oktober i Oslo til sitt første felles fylkesting for å diskutere veien videre mot samboerskapet i Viken.