Nyheter - Prosjekt Viken fylkeskommune

Ny nettside

Vi har ny nettside:
www.viken.no


Denne siden blir ikke oppdatert.

Gruppebilde av fellesnemnda

Viken blir landets desidert mest folkerike og trolig mest innflytelsesrike fylkeskommune med nær en fjerdedel av Norges befolkning. Men hva bør vi styre mot – hva skal være vår rettesnor?

Andreas Lervik og Lise Lund

Arbeidet med å meisle ut Viken fylkeskommunes visjon og overordnede mål er i full gang. Som ansatt, innbygger, ung eller gammel – her har du muligheten til å komme med ditt forslag.

 

 

Andreas Lervik og Lise Lund er henholdsvis leder og nestleder i arbeidsgruppen som jobber frem forslag til Viken fylkeskommunes visjon og mål.

 

Fellesnemndas møte på Fornebu 2. februar 2018. Fylkesordførerne Anette Solli, Ole Haabeth og Roger Ryberg.

Viktige avklaringer for «Viken-ansatte»: Før ansatte i Akershus, Buskerud og Østfold fylkeskommuner tar sommerferie 2019, skal de få vite hvor de skal jobbe og hva slags oppgaver de skal ha i nye Viken fylkeskommune.

Viken-politikerne er åpne for at de tre kommunene Lunner, Jevnaker og Sør-Odal blir en del av Viken fra 2020. 

Å overføre de foreslåtte oppgavene til fylkeskommunene vil styrke demokratiet. Ekspertutvalgets forslag må ses i sammenheng og helhet. Det bør vurderes å overføre enda flere oppgaver til fylkeskommunene.

Det regjeringsutnevnte ekspertutvalgets forslag til nye oppgaver for fylkeskommunene må ses i sammenheng, og ikke stykkevis og delt.

 

Harald Horne utendørs.

Du kan ta Harald Horne ut av fylkeskommunen. Men ikke fylkeskommunen ut av Harald Horne.

Kart med fylkene Østfold, Akershus og Buskerud i en region

De tre kommunene Lunner, Jevnaker og Sør-Odal ønsker å bli del av Viken fylkeskommune når den nye regionreformen trer i kraft fra 2020. 

Et regjeringsutnevnt ekspertutvalg har foreslått nye oppgaver for fylkeskommunen. Nå skal politikerne i Viken fylkeskommune si sitt om rapporten. Det skjer 5. mars når fellesnemnda for Viken fylkeskommune møtes på fylkeshuset i Sarpsborg.

Medlemmene i fellesnemnda for Viken fylkeskommune skal jobbe hardt for at ekspertutvalget som har foreslått nye oppgaver for fylkeskommunene får gjennomslag.

Fellesnemndas møte på Fornebu 2. februar 2018. Fylkesordførerne Anette Solli, Ole Haabeth og Roger Ryberg.

Fellesnemnda for Viken fylkeskommune hadde sitt tredje møte 2. februar på Fornebu. Her ble veien videre med byggingen av den nye fylkeskommunen meislet ut. Det ble opprettet seks politiske arbeidsgrupper som skal jobbe med blant annet mål og visjon, styringsform og organisering og samfunnsutviklerrollen.

Fylkeskommunene bør få flere oppgaver innen næringsutvikling, integrering, forskning, samferdsel, klima og miljø, kultur og utdanning, samt få flere virkemidler til regional samfunnsplanlegging. Det mener ekspertutvalget som har foreslått nye oppgaver for fylkeskommunene.

Samlet på Kongsberg. Fylkesordførerne Roger Ryberg, Anette Solli og Ole Haabeth var godt fornøyd med vedtaket som ble fattet på Kongsberg fredag ettermiddag.

- Vi har et enstemmig vedtak om hvor hovedkontoret skal ligge, og det lover godt for Viken fylkeskommune, sier de tre fylkesordførerne.

Torsdag 4. januar var fellesnemnda i Viken fylkeskommune samlet til nytt møte på Kongsberg.

– Det er godt å være i gang, sier fylkesordførerne Anette Solli (Akershus), Roger Ryberg (Buskerud) og Ole Haabeth (Østfold) etter at fellesnemnda for nye Viken fylkeskommune hadde sitt første møte fredag i Sarpsborg.

Fylkestinget i Østfold vedtok 6. desember å gå for etableringen av Viken fylkeskommune, bestående av Østfold, Akershus og Buskerud.

Fylkestinget vedtok etablering av Viken fylkeskommune.