Ap, Sp, MDG og SV vil styre Viken sammen - Viken fylkeskommune

Ap, Sp, MDG og SV vil styre Viken sammen

De rødgrønne presenterte sin politiske plattform for Viken på pressekonferanse 1. oktober kl 12.00. 

Forside, Samarbeidsplattform for Viken 2019-2023 mellom Ap, Sp, MDG og SV - Klikk for stort bildeForsiden til Viken 2019-2023 samarbeidsplattform for Ap, Sp, MDG og SV.

De rødgrønne innleder samarbeidsplattformen med følgende avsnitt:

"Fylkesrådet består av Arbeiderpartiet, Senterpartiet, Miljøpartiet de Grønne og Sosialistisk Venstreparti. Dette er fire ulike partier med et bredt, felles verdigrunnlag, men som samtidig er nettopp det: fire ulike partier. Det vil være saker der det er ulike syn partiene i mellom. Fylkesrådet vil styre Viken etter parlamentarisk modell, der åpenhet, innsyn og involvering prioriteres tungt. Åpenhet rundt prosesser og beslutninger er avgjørende for tilliten mellom politikere og befolkning. Fylkesrådet vil involvere berørte parter, fagfolk og andre som er engasjert i våre områder, i våre beslutninger."