Bekymret for oppgaver uten finansiering - Prosjekt Viken fylkeskommune

Ny nettside

Vi har ny nettside:
www.viken.no


Denne siden blir ikke oppdatert.

Bekymret for oppgaver uten finansiering

- Viken har ved flere stortingshøringer krevd at nye oppgaver som overføres fra staten til fylkeskommunene må følges av en reell og dekkende pengesekk. Kommuneproposisjonen innfrir ikke i så måte, og derfor gjentok vi kravet vårt på gårsdagens høring. 

høringsbudskap fra Viken fellesnemnd om Prop. 113 S  - Klikk for stort bildeSimen Nord (H), Ole Haabeth (Ap) og hovedprosjektleder Harald K. Horne Tone Stenbek

Dette sier nestleder i Viken fellesnemnd Ole Haabeth (Ap) etter den muntlige høringen om kommuneproposisjonen i Stortingets kommunal- og forvaltningskomité. Sammen med fellesnemndsmedlem Simen Nord (H) og hovedprosjektleder Harald K. Horne utgjorde han Viken fylkeskommunes delegasjon.

Delegasjonen uttrykte særlig bekymring over at regjeringen legger opp til at fylkeskommunene kun skal få budsjettmidler etter det antall ansatte som kommer over fra Statens vegvesen, og ikke ut i fra de faktiske oppgavene som overføres ved flytting av fylkesveiadministrasjonen.

– Her kan det bli et stort misforhold. Og det legges heller ikke opp til å dekke oppstarts- og etableringskostnader ved overføringen, påpeker Haabeth.

- Gapet mellom overførte oppgaver og foreslåtte ressurser gjør seg også gjeldende på for eksempel kulturminnefeltet, legger Simen Nord til.

- Viken får nytt ansvar for mange hundre fredete statlige bygninger fra 1. januar, pluss en rekke oppgaver som blant annet fartøyvernet og bygninger fra middelalderen. Regjeringen foreslår å overføre kun to årsverk til ti fylkeskommuner for det økte ansvaret i 2020, og ytterligere åtte årsverk fram til 2022. Dette er langt fra den bemanningsplanen som Riksantikvaren skisserer for fylkeskommunene.

Hovedprosjektleder Harald K. Horne løfter frem konsekvensene for Viken av regjeringens nye inntektssystem for fylkeskommunene.

– Vi minnet komiteen om at Viken har sterk vekst i befolkningen. Og vi trenger at inntektssystemet fanger opp og kompenserer for det økte finansieringsbehovet vårt innen blant annet samferdsel og kollektivtransport som følge av dette, sier han.

Delegasjonens budskap til kommunal- og forvaltningskomiteen inneholdt også høytlesning fra toppen av Viken-ønskelisten for øvrig;  en reell økning i de frie inntektene og forutsigbare økonomiske rammer i årene fremover. Foreløpig anses ikke det ønsket som innfridd.

Her kan du lese budskapet fra Viken-delegasjonen (PDF, 2 MB)under gårdagens komitéhøring om kommuneproposisjonen.