Buskerud blir en del av Viken fylkeskommune - Prosjekt Viken fylkeskommune

Ny nettside

Vi har ny nettside:
www.viken.no


Denne siden blir ikke oppdatert.

Buskerud blir en del av Viken fylkeskommune

Fylkestinget vedtok etablering av Viken fylkeskommune.
Klikk for stort bildeFylkestinget i Buskerud

Tirsdag ettermiddag vedtok fylkestinget i Buskerud etableringen av Viken fylkeskommune, bestående av Østfold, Buskerud og Akershus.

Det nye fylket får 1,2 millioner innbyggere.

– Vi har et mål om at Viken skal bli Norges mest framtidsrettede region.
Roger Ryberg (Ap), fylkesordfører i Buskerud

Fylkestinget vedtok at Stortinget bør fastsette Viken som navn på det nye fylket, og at det nye fylkestinget skal ha 87 medlemmer.

En fellesnemnd bestående av 34 medlemmer, hvorav 9 medlemmer fra Buskerud, 9 medlemmer fra Østfold og 16 medlemmer fra Akershus, skal forberede det nye fylket.

Fylkestinget i Akerhus behandlet likelyde sak i sitt møte 20. november, mens Østfold fylkeskommune skal gjøre vedtak i saken 6. desember.

Fra 2020 skal Norge bestå av 11 fylker inkludert Oslo.

– 1. januar 2020 skal Viken fylkeskommune være i funksjon, og både vi politikere og administrasjon må arbeide for at Buskeruds interesser blir godt ivertatt. Vi kan gi et enda bedre tjenestetilbud til våre innbyggere når vi blir en del av Viken, sier Ryberg.

– Regjeringen har sagt at de nye fylkeskommunene skal ha en enda viktigere rolle som samfunnsutvikler enn dagens fylkeskommuner, fortsetter Ryberg.

– Det innebærer at langt flere oppgaver må tillegges de nye fylkeskommunene slik at det gis mulighet til å fylle og utvikle denne rollen til beste for våre innbyggere, sier Ryberg.

– En historisk dag at Buskerud blir en del av Viken fylkeskommune.
Roger Ryberg (Ap), fylkesordfører i Buskerud

Viken fylkeskommune får en parlamentarisk styringsform. Vikens hovedkontor skal ligge ved togstasjon i Akershus vest, nærmest mulig Oslo.

I tillegg vil Viken ha kontor i Nedre Glomma i umiddelbar nærhet til togstasjon, med om lag en fjerdedel av arbeidsplassene knyttet til sentraladministrative funksjoner.

Det legges til grunn at også kontoret i Nedre Glomma skal ha viktige kompetansearbeidsplasser, blant annet med oppgaver innenfor videregående opplæring og regional utvikling.

Politikerne i Buskerud vedtok også at opprettelsen av Viken er en tvangssammenslåing det ikke er flertall for i noen av de involverte fylkene, og at arbeidet med sammenslåing avsluttes dersom Stortinget gir mulighet for det i nytt vedtak.