Dette bør være Vikens nye fylkesvåpen

Fellesnemnda i Viken gikk etter en debatt enstemmig inn for at forslaget «Trippel fjellspeiling i vann» blir nytt fylkesvåpen for Viken fylkeskommune. Nå skal de tre fylkestingene i Akershus, Buskerud og Østfold gjøre endelig vedtak.

600 forslag til nytt fylkesvåpen for Viken er nå blitt til ett.

Fredag 22. mars vedtok fellesnemnda sin innstilling til hvilket forslag de mener er det beste etter at juryen hadde lagt fram tre alternativer.

Viken Finans er en viktig del av dette

I forbindelse med behandlingen hadde de fleste partiene fristilte sine medlemmer. Senterpartiet hadde et utsettelsesforslag og fremmet et nytt forslag som bare fikk deres tre stemmer.

Alternativet  “trippel bølge” fikk en del av fellesnemndas stemmer, men samtlige medlemmer sluttet seg til forslag 1 i siste voteringsrunde.

– Forslaget “Trippel fjellspeiling i vann” er et godt fylkesvåpen, og vi er glad for at fellesnemnda nå har gjort sitt vedtak.. Dette fylkesvåpenet er sterkt både på form og symbolikk, og har potensial til å bli et unikt og gjenkjennelig varemerke for Viken fylkeskommune og Vikenregionen, sier Andreas Lervik, leder for arbeidsgruppa som utarbeider visjon, mål, verdier og symboler til Viken.

Lervik leder juryen som består av ni politikere fra de tre fylkene.

Juryens begrunnelse:

“Dette forslaget har både en sterk formmessig utførelse, med elementer som vil fungere godt i ulike størrelser på ulike flater og både digitale og analoge bruksområder.

Det evner å gi gode assosiasjoner og har en symbolikk som gir rom for bredde, mangfold og rikdom i geografi, naturressurser og kulturlandskap.

Samtidig som våpenforslaget tydelig tar opp i seg moderniteten og Viken som går foran og viser vei inn i en ny tid, har forslaget også stort potensial til å stå seg godt over tid og bli et symbol for tradisjon i det nye fylkets felles historie.”

Nå skal de tre fylkestingene behandle innstillingen fra fellesnemnda:

  • Østfold 28. mars
  • Akershus 8. april
  • Buskerud 24-25. april.

Engasjerte innbyggerne

Alle innbyggerne i Akershus, Buskerud og Østfold ble i fjor høst invitert til å komme med forslag til nytt fylkesvåpen for det nye fylket.

Det kom inn over 600 forslag fra publikum innen fristen 22. november.

– Det har vært stor spredning i forslag og et stor engasjement, og vi synes det er veldig gøy at det nettopp er et innbyggerforslag som nå er valgt, sier Lervik.

Dette er Viken

  • Viken fylkeskommune skal fra 2020 bestå av det som i dag er fylkene Akershus, Buskerud og Østfold.
  • Viken vil samlet få et innbyggerantall på 1,2 millioner. Det vil være nesten dobbelt så mange innbyggere som Oslo.
  • I Viken vil det fra 2020 være 51 kommuner. 16 av dem vil ha under 5000 innbyggere.
  • Viken vil ha et areal på 24 017 kvadratkilometer. Dette innebærer at fylket fra 2020 blir det 6. største fylket i landet.