Elevene skal eie egen PC - Prosjekt Viken fylkeskommune

Ny nettside

Vi har ny nettside:
www.viken.no


Denne siden blir ikke oppdatert.

Elevene skal eie egen PC

Fellesnemnda vedtok med knappest mulig flertall 2. mai en eleveid ordning for digitalt elevutstyr i den videregående opplæringen i Viken fylkeskommune.

Klikk for stort bilde Akershus fylkeskommune

I en eleveid PC-ordning skal det legges til rette for at elever kan kjøpe digitalt elevutstyr gjennom en fylkeskommunal rammeavtale som er frivillig å benytte. Det skal også legges til rette for at elever kan benytte eget digitalt utstyr i opplæringen.

Fellesnemnda var delt i saken, og ordningen ble vedtatt med knappest mulig flertall. Arbeiderpartiet foreslo at saken om digitalt elevutstyr skulle behandles i fylkestinget i Viken fylkeskommune, som konstitueres i oktober 2019. Begrunnelsen var et ønske om en bredere belysningen av saken og at dette var en politisk sak som et fylkesting burde behandle. Dette var også forslaget som ble fremmet i partssammensatt utvalg (PSU). Forslaget om at det nye fylkestinget skulle vedta saken fikk ikke flertall. SV framsatte et alternativt forslag om en fylkeseid ordning for digitalt elevutstyr, som ikke fikk flertall.

En eleveid ordning er vurdert som økonomisk mest gunstig og vil møte de digitale ambisjonene for Viken fylkeskommune.

Rammeavtale for kjøp av PC

Det vil inngås en rammeavtale som elevene kan benytte dersom de ikke vil bruke egen PC. De kan dermed kjøpe digitalt utstyr som er godt egnet til opplæringssituasjonen, og som ikke vil overstige utstyrsstipendet. Viken fylkeskommune vil dekke mellomlegget mellom utstyrsstipendet og prisen på PCen. 

I vedtaket legger fellesnemnda til grunn at et beløp tilsvarende tre ganger laveste sats (kr 1032,- for skoleåret 2018/2019) av utstyrsstipendet innbetales ved kjøp av digitalt elevutstyr gjennom Viken fylkeskommune sine ordninger. Dette støtter gratisprinsippet i Opplæringsloven. For å ivareta gratisprinsippet har alle elever med ungdomsrett rett til utstyrsstipend fra Lånekassen til dekning av utgifter til for eksempel PC og annet utstyr eleven trenger i opplæringen.

Ny ordning fra skoleåret 2020-2021

Ny ordning for digitalt elevutstyr iverksettes for VG1 elever fra skoleåret 2020-2021 som er det første skoleåret med felles elevinntak i Viken fylkeskommune. Elever som allerede er inne i et utdanningsløp fortsetter med de ordningene de har.