Enighet om tre Viken-lokaliteter - Prosjekt Viken fylkeskommune

Ny nettside

Vi har ny nettside:
www.viken.no


Denne siden blir ikke oppdatert.

Enighet om tre Viken-lokaliteter

Bærum viste seg fra sin beste side da de folkevalgte i fellesnemnda i Viken fylkeskommune var på befaring. Deretter samlet de seg om tre mulige steder for nytt hovedkontor.

Fellesnemnda på befaring i Bærum - Klikk for stort bilde

– Nå er vi enige om å gå videre med tre av prosjektene, to i Sandvika og Vollsveien på Lysaker. Det betyr at vi nå kan starte forhandlingene med eiendomsutviklerne, konkluderte lederen av fellesnemnda, Anette Solli.

Opprinnelig hadde administrasjonen lagt frem fem alternativer, tre på Lysaker og to i Sandvika. Onsdag 16. mai var alle medlemmene i fellesnemnda på befaring til disse eiendommene og fikk høre om planene for de ulike eiendommene og ikke minst området rundt.

Under befaringen i deilig sommervær spaserte de folkevalgte fra bygg til bygg fra nærmeste togstasjon for å få en bedre følelse med hvordan dette vil bli for de mange hundre ansatte som skal jobbe i sentraladministrasjonen. Gangavstanden varierte fra ett minutt til drøye syv minutter.

Tom Kristian Hansen, som har ledet arbeidet med å blinke ut eiendommene, fortalte underveis om de ulike alternativene. Etter omvisningen samlet politikerne seg i Bærum rådhus. Etter gruppemøter og en kort debatt, landet fellesnemnda på følgende tre alternativer:

  • Vollsveien 9, Lysaker
  • Otto Sverdrups plass, Sandvika
  • Leif Tronstads plass, Sandvika
Klikk for stort bilde Klikk for stort bilde Klikk for stort bilde
Leif Tronstads plass, Sandvika Vollsveien 9, Lysaker Otto Sverdrups plass, Sandvika

 

– Vi ønsker å legge vekt på det fellesnemnda understreket i dag: Nærhet til kollektivknutepunkt, og det har jo alle tre. Dessuten må vi ha fleksibilitet med tanke på hvor mye plass vi trenger. Også dette har alle tre inne. Så nå får vi sette oss ned og forhandle – så får vi se hvem som kommer best ut, sa Anette Solli etter møtet.

SV la under møtet frem et forslag om å ta inn igjen Galleri Oslo som et alternativ. Gjermund Skaar vektla at Oslo er et midtpunkt i Viken, selv om det ligger utenfor fylkesgrensene. Forslaget fikk ikke flertall. Fremskrittspartiet foreslå å også undersøke Fornebu, men dette fikk heller ikke oppslutning.

De tillitsvalgte virket tilfredse med konklusjonene. Morten Trudeng understreket, på vegne av de tillitsvalgte, at egne kontorer til de ansatte er et viktig prinsipp som de ansatte vil kjempe for.

– Vi mener at cellekontorer til alle ansatte må være et utgangspunkt når vi nå går videre i dette arbeidet, sa Trudeng under møtet i Partssammensatt Utvalg, der de tillitsvalgte møter de folkevalgte.

Les mer her: Drar på befaring til mulige Viken-hovedkontorer