Fakta om Viken: befolkningsvekst i 2018 - Viken fylkeskommune

Fakta om Viken: befolkningsvekst i 2018

Statistisk sentralbyrå viser at fremtidige Viken har sterkere befolkningsvekst enn andre fylker i Norge. I løpet av 2018 økte befolkningen fra 1 213 730 til 1 227 305. Det er en vekst på 13 576 personer (1,1 prosent).

Befolkningsvekst i antall personer per fylke i 2018 - Klikk for stort bildeBefolkningsvekst i antall personer per fylke i 2018 Melkeveien

Årsaker til befolkningsvekst

De viktigste årsakene til befolkningsveksten i Viken i 2018:

  1. Innenlands flytting: 7368 personer
  2. Nettoinnvandring: 3384 personer
  3. Fødselsoverskudd: 2729 personer

Årsaker til befolkningsvekst i "Viken" 2003-2018

Årsaker til befolkningsvekst i det nye Viken fylket 2003-2018 - Klikk for stort bildeÅrsaker til befolkningsvekst i det nye Viken fylket 2003-2018. Kilde: SSB statistikkbanktabell 01223 Melkeveien

Illustrasjon viser årsaker til befolkningsvekst for området som blir Viken fra 2003 til 2018. I starten av denne perioden økte nettoinnvandringen kraftig. Dette skyldes utvidelsen av EU og påfølgende arbeidsinnvandring. Nettoinnvandringen toppet seg på rekordhøye 10 507 personer i 2011, men sank deretter jevnt fram mot 2017. I 2018 var det en svak økning i nettoinnvandringen til disse fylkene. 

Siden 2015 har innenlands nettoflytting vært viktigste årsak til befolkningsveksten, og årsaken ligger i en sterk vekst i innenlands flytting til Akershus fylke. Fødselsoverskuddet er ganske stabilt, men det viser en synkende trend.

Befolkningsvekst i 2018

Akershus hadde den sterkeste befolkningsveksten i 2018 (1,6 prosent/10 029 personer), fulgt av Østfold (0,7 prosent/2100 personer) og Buskerud (0,5 prosent/1379 personer). Folketilveksten, målt i antall personer, var sterkere i 2018 enn i 2017 for Akershus, mens den var svakere i de to andre fylkene.

Folketilvekst (antall personer) fordelt på kommuner i 2018. Kilde SSB statistikkbanktabell 01223 - Klikk for stort bildeFolketilvekst (antall personer) fordelt på kommuner i 2018. Kilde SSB statistikkbanktabell 01223

Av kommunene som vil inngå i Viken var folketilveksten høyest i Ullensaker (1658 personer), Skedsmo (1474 personer), Lørenskog (1436 personer) og Bærum (1387 personer), se figur 2. Utenom kommunene i Viken hadde Oslo den klart høyest folketilveksten i 2018 med 7598 personer.

Neste kart viser prosentvis befolkningsvekst i 2018. Den høyeste befolkningsveksten finner vi i Ullensaker (4,5 prosent), Lørenskog (3,7 prosent), Nannestad (3,3 prosent), Spydeberg (3,2 prosent) og Skedsmo (2,7 prosent).

Prosentvis befolkningsvekst i kommuner 2018. Kilde: SSB statistikkbanktabell 01223 - Klikk for stort bildeProsentvis befolkningsvekst i kommuner 2018. Kilde: SSB statistikkbanktabell 01223Befolkningsveksten har vært sterk i Akershuskommunene over lang tid. Fra 2003 til 2019 har for eksempel befolkningsveksten i Ullensaker vært på hele 66,9 prosent. I samme periode økte befolkningen i Sørum med 45,4 prosent, og befolkningen i Ås med 42,9 prosent.

Vil du vite mer?

Tekst: Stein Owe Hansen