Fakta om Viken: Fantastiske turmuligheter - Viken fylkeskommune

Fakta om Viken: Fantastiske turmuligheter

Viken er et Norge i miniatyr, med både fjord, fjell og store innlandsområder. Vi har sjekket turmuligheter for vinterferien.

Fire personer på skitur - Klikk for stort bilde

I vinterferieuka, for Østfold og Akershus i uke 8 og for Buskerud i uke 9, er det mange som søker til fjells eller ut i marka. Det varsles om fuktig snø, men skimuligheter i store deler av Viken, med unntak for kyst og sørlige deler av Østfold hvor det er bart. De beste forholdene nå - finner vi i fjellområdene i Buskerud, men også Drammensmarka, Øvre Romerike med Hadeland og Asker og Bærum i Akershus kan by på fine skimuligheter.

Buskerud har flest fysisk aktive

I Viken er det Buskerud som har de største sammenhengende skog- og fjellområdene. Det er også flest fra Buskerud som mosjonerer ukentlig eller oftere. Kanskje er det en sammenheng her? Flere i Buskerud enn i Akershus og Østfold bruker også mer enn 2,5 timer på sport, trening og andre fysiske aktiviteter en vanlig uke. For alle tre fylkene er det flere kvinner enn menn som er fysisk aktiv.

Den vanligste friluftsaktiviteten er korte fotturer i skog og fjell og aller helst i nærområdet. I underkant av 80 prosent av befolkningen i Viken har vært på korte fotturer i løpet av de siste 12 måneder, mens rundt halvparten av befolkningen i tillegg har vært på lengre fotturer en eller flere ganger siste 12 måneder.

Omtrent 1 av 3 dro på kortere skiturer og 1 av 4 var på lengre skiturer eller sto alpint, snowboard eller telemark i fjor vinter. Kun 8 prosent av innbyggerne skøytet på islagte vann eller vassdrag.

skøyter på is - Klikk for stort bilde

Skiløyper så langt du orker

8 av 10 kommuner i Viken som oppgir lengst samlet lengde av planlagte maskinpreparerte skiløyper totalt ligger i Buskerud. De to siste ligger i Akershus, men Østfold har også gode skimuligheter.

Fjellregionen i Buskerud kan friste med mange gode turmuligheter. Flere kommuner i fjellregionen har et felles sammenhengende løypenett. Fra Hallingdal kan du for eksempel gå på ski i løypenettet på hver side av dalen fra Krøderen og helt til Vestlandet.

Samlet lengde av planlagt maskinpreparerte skiløpyer, gitt normale snøforhold

Samlet lengde av planlagt maskinpreparerte skiløyper
Sted km
Hol 555
Nes (Buskerud) 430
Ål 430
Nore og Ulvdal 430
Ringerike 405
Enebakk 250
Gol 250
Hole 240
Nannestad 238

Planlegg vinteraktiviteter i Viken

Turterreng rett utenfor stuedøra

Det er et nasjonalt mål at «Alle skal ha mulighet til å drive friluftsliv som helsefremmende, trivselsskapende og miljøvennlig aktivitet i nærmiljøet og i naturen for øvrig». Statistisk sentralbyrå har beregnet at 46 prosent av innbyggere i Norge har trygg tilgang til nærturterreng i en avstand av 500 meter fra bolig, uten å krysse vei med forholdsvis mye trafikk. De som bor utenfor byene og de største tettstedene har naturlig nok best tilgang på turterreng utenfor stuedøra.

I Buskerud har 54 prosent av innbyggerne trygg tilgang til turterreng der de bor. Tilsvarende tall for Akershus er 47 prosent og 40 prosent for Østfold.

I noen kommuner har nesten alle innbyggere trygg tilgang til nærturterreng like ved boligen:

  • Flesberg, Rollag, Nore og Uvdal samt Krødsherad i Buskerud
  • Hurdal og Nannestad i Akershus
  • Våler og Hvaler i Østfold

Kilder

  • SSB, statistikkbanktabell 11262 – maskinpreparerte skiløyper
  • SSB, statistikkbanktabell 11277 – fysisk aktivitet
  • SSB, statistikkbanktabell 09102 – deltakelse i ulike friluftsaktiviteter

Fakta om Viken

Tekst: Stein-Owe Hansen

Foto: Pixabay