Fakta om Viken: Hyttefylket - Viken fylkeskommune

Fakta om Viken: Hyttefylket

Ved årets begynnelse var det 82 934 fritidsboliger i Viken-fylkene. Viken-fylkene er dermed det nest største «hyttefylket» i landet, så vidt slått av landets største hyttefylke - det nye Innlandet.

Hytte ved sjøen - Klikk for stort bilde Fredrik Nordland

81 942 hytter/leiligheter og 992 helårsboliger blir nå benyttet som fritidsboliger i Viken-fylkene. De fleste av fritidsboligene ligger i Buskerud og flest i Hol kommune, øverst i Hallingdal. Hold kommune er også den tredje største fritidsboligkommunen i Norge.

Topp 10 fritidsboligkommuner i Viken 2019

10 største fritidsboligkommuner i Viken 2019
Kommune Fylke Antall
Hol Buskerud 5634
Sigdal Buskerud 4891
Fredrikstad Østfold 4380
Hvaler Østfold 4326
Nore og Uvdal Buskerud 3936
Ringerike Buskerud 3714
Nes Buskerud 3417
Flesberg Buskerud 3394
Frogn Akershus 2906
Ål Buskerud 2873

Innbyggere i Viken når flest hytter på kortest tid

Bor du i ett av de største tettstedsområdene i Viken, når du over halvparten av alle fritidsboliger i Norge innen fire timers kjøretid. Til sammenligning er kun 18 prosent  tilgjengelig innen fire timers kjøretid for de som bor i Stavanger/Sandnes og Trondheim, og 16 prosent for de som bor i Bergen.

Hytte ved vann - Klikk for stort bilde Tone Stenbek

Flere "hytteinnbyggere" enn fastboende

124 kommuner i landet har i perioden 2000 – 2017 gitt byggetillatelser til flere fritidsboliger enn helårsboliger. På landets «hyttebyggertopp» ligger blant annet Sigdal i Buskerud, som i denne perioden ga byggetillatelser til 1 775 flere fritidsboliger enn boliger.

Tabellen nedenfor viser antall byggetillatelser boliger og fritidsboliger for de 10 kommunene i Viken-fylkene som bygger flest fritidsboliger. Fjellregionen i Buskerud har gitt betydelig flere byggetillatelser fritidsboliger enn for boliger.

Antall byggetillatelser 2016-2018

Bygging av bolig vs hytte i 2016-2018
Kommune Bolig Fritidsbolig
Nes (Buskerud) 22 394
Hol 41 373
Sigdal 35 347
Gol 61 258
Flå 6 256
Nore og Uvdal 18 249
Flesberg 48 246
Rollag 32 246
Ål 32 214
Hemsedal 34 204

Figuren under viser at i 7 av de 10 kommunene med flest fritidsboliger i Viken-fylkene, er det mange ganger flere fritidsboliger enn boliger totalt. De vil dermed ha betydelig flere hytteinnbyggere enn fastboende i helger og ferier.  

prosentvis fordeling mellom fritidsboliger og helårsboliger - Klikk for stort bilde

Tett mellom fritidsboligene

61 prosent av alle fritidsboliger i landet ligger i tettbygde hytteområder (med minst 5 hytter), og 39 prosent av dem igjen ligger i tettbygde hytteområder med mer enn 50 bygninger. Ringsaker (i Hedmark) er den kommunen i landet som har flest fritidsboliger, og som har det største tettbygde fritidsboligområdet i landet (Sjusjøen). Ringsaker er i midlertid en kommune med et stort areal, så i antall fritidsboliger per km2 kommer kommunen på 49 plass. I denne statistikken ligger 7 av de 10 kommunene i landet med flest fritidsboliger per km2 i Viken-fylkene, og av dem topper Hvaler kommune i Østfold med en tetthet på 48 fritidsboliger per km2.

Topp 5 kommuner i Norge med flest fritidsboliger per km², 1.1. 2019

Topp 5 kommuner i Norge med flest hytter per km2 i 2019
Kommune Fylke Antall per km2
Hvaler Østfold 48
Frogn Akershus 34
Færder Vestfold 33
Nesodden Akershus 26
Fredrikstad Østfold 15

Kilder, statistisk sentralbyrå (SSB)

  • Natur- og miljøstatistikk, fritidsbyggområder
  • Rapporter 2018/30, Fritidsbygg og -områder innen 4 timers kjøretid fra de største tettstedene i Norge
  • Statistikkbanktabell 05467 – Antall hytter og antall per km2
  • Statistikkbanktabell 06265 – Antall boliger

Tekst: Stein-Owe Hansen