Fakta om Viken: populære navn - Prosjekt Viken fylkeskommune

Ny nettside

Vi har ny nettside:
www.viken.no


Denne siden blir ikke oppdatert.

Fakta om Viken: populære navn

Etter oppdatering fra Statistisk sentralbyrå vet vi hva mange av de yngste innbyggerne i Viken kommer til å hete. Emma og Filip var de mest populære navnene når vi slår sammen tall for Østfold, Akershus og Buskerud 2018.

Ordsky av populære jente- og guttenavn for Viken 2018 - Klikk for stort bilde Anbjørg Kolaas

Emma

Emma var det klart mest populære jentenavnet i Viken i 2018. I alle tre fylkene var det flest jentebarn som fikk dette navnet i fjor. Det samme gjaldt også for hele landet under ett. I 2017 var det Sofie som var en klar vinner i Viken med Emma på andre plass, men Emma var likevel et godt stykke bak Sofie i popularitet det året.

Emma kommer fra tysk og er utledet av det tyske ordet «ermen» som betyr «hel» eller «universell». Navnedag er 23. januar.

Filip

For guttebarn var Filip mest populært i 2018. Navnet var på topp i Akershus og Buskerud, men på fjerdeplass i Østfold. I fjor lå Filip på tredjeplass i Viken, mens Lucas og William toppet.

Filip kommer fra gresk, og betyr venn med hester eller en som elsker hester. Navnedag er 1. mai.

Utvikling i popularitet over tid

Emma og Filip var på navnetoppen i Norge i 2013, og nå på topp i Viken.

Graf som viser antall fødte per år som fikk navnet Emma eller ulike varianter av Filip fra 1880 til 2018 - Klikk for stort bilde Stein-Owe Hansen

Emma nådde sin største popularitet i 2003 med hele 2,5 prosent av alle født jentebarn. Navnet var også populært på slutten av 1800-tallet. I Norge har Emma vært årets navn ni ganger, og er dette årtusenets mest brukte jentenavn. Det er likevel stor spredning i navnevalg, både for jenter og gutter. Det var for eksempel 420 jenter som fikk navnet Emma i 2018, men det utgjør kun 1,5 prosent av alle jentebarn som ble født i Norge det året.

Filip/Fillip eller Philip/Phillip har over tid ikke hatt samme popularitet som Emma. Navnet fikk først en oppsving på 2000-tallet, og hadde en topp i 2013 med 1,5 prosent av alle fødte guttebarn. I hele landet var det 414 guttebarn som fikk navnet Filip i ulike varianter i 2018. Det utgjør kun 1,4 prosent av alle guttebarn det året.

Hva inspirerer til navnevalget?

Mange av de populære navnene har bibelsk opprinnelse, men inspirasjonen kommer kanskje fra andre kilder? Det kan være nærliggende å tro at kjendiser og populære TV-serier som for eksempel Skam-serien på NRK kan forklare hvorfor følgende navn topper nå. Det gjelder for eksempel: Emma, Lucas, Nora/Noora, Isak, William, Alexander, og Ingrid.

Populære jentenavn i 2018

Populære jentenavn i 2018
Mest populær Østfold Akershus Buskerud Viken Hele landet
1 Emma Emma Emma Emma Emma
2 Leah Sara Sofie, Sara, Leah Leah Nora
3 Sofie, Sofia, Olivia Sofia Nora Sofie, Sofia Olivia
4 Lily, Ella, Amalie Olivia, Nora, Ella Linnea, Ingrid Sara Sara
5 Sara, Nora Jenny, Ingrid Emilie Olivia, Nora Emilie

Populære guttenavn i 2018 

Populære guttenavn 2018
Mest populær Østfold Akershus Buskerud Viken Hele landet
1 Oliver Filip Filip Filip Lucas
2 Oscar Oskar Noah Oliver Filip
3 Noah Oliver Emil Oskar, Oscar Oliver
4 Filip Lucas Oliver Noah Oskar
5 Lucas William Theodor Lucas Emil

Finn ut mer om populære navn

Statistisk sentralbyrå, navnestatistikk, 23.januar 2019

Tekst: Stein-Owe Hansen