Fakta om Viken: Stadig flere har elbil - Viken fylkeskommune

Fakta om Viken: Stadig flere har elbil

688 575 personbiler var registrert i Viken ved utgangen av 2018, det er 15 158 flere biler enn i 2017. Andelen elbiler og hybridbiler har doblet seg de siste to årene. 

Symbol for elbil - Klikk for stort bilde Camilla Aarsrud/Østfold fylkeskommune

8,3 prosent av personbiler i Viken er elbiler og 9,4 prosent er ulike typer bensinhybrider. Andelen bensinbiler gikk mest ned i fjor, og dieselbil utgjør nå den største andelen av bilparken i Viken.

Total kjørelengde etter drivstofftype i Viken 2018 - Klikk for stort bildeTotal kjørelengde etter drivstofftype i Viken 2018 Melkeveien/Akershus fylkeskommune

Det er store regionale forskjeller i elbilandel i Viken og generelt synker elbilandelen med avstand til Oslo. Kommuner med høyest andel elbil:

  • Bærum: 15,6
  • Asker: 15,1
  • Nittedal: 12,3
  • Lørenskog: 12,3
  • Frogn: 12,0

Lavest elbilandel finner vi i Sigdal (0,7) og Nore og Uvdal (0,8). Når det gjeldet dieselbiler er mønsteret motsatt; slike biler er mest utbredt i mindre sentrale strøk.

Andel ebiler i Viken 31.12.2018 - Klikk for stort bilde Akershus fylkeskommune

Antall personbiler økte mer enn befolkningen i 2018

Det ble 15 158 flere personbiler i Viken i 2018, en økning på 2,3 prosent. Økningen i antall kjøretøy var høyere enn befolkningsveksten på 1,1 prosent. 

Endring i bilparken i Viken 2018 - Klikk for stort bildeEndring i bilparken i Viken 2018 Melkeveien/Akershus fylkeskommune

Dieselbiler kjører lengre enn andre personbiler

Hvis alle typer personbiler kjører like langt, vil fordelingen i kjørelengde per drivstofftype være lik fordelingen i bilparken. Slik er det ikke. Dieselbilene i Viken står for en større andel av kjørelengden enn bilandelen tilsier (50,6 mot 41,9 prosent), mens det for bensinbiler er motsatt (kun 31,5 prosent av total kjørelengde, men 40,3 prosent av bilparken).

Total kjørelengde etter drivstofftype i Viken 2018 - Klikk for stort bildeTotal kjørelengde etter drivstofftype i Viken 2018 Melkeveien/Akershus fylkeskommune

Vi kjører litt lengre

Det var en økning på 2,7 prosent i samlet kjørelengde for personbiler i Viken i 2018. Samlet kjørelengde for små godsbiler økte også med 2,7 prosent, mens store lastebiler kjørte 1,5 prosent mindre og busser kjørte 1 prosent mindre.

Prosentvis endring i samlet kjørelengde i Viken 2017-2018 - Klikk for stort bildeProsentvis endring i samlet kjørelengde i Viken 2017-2018 Melkeveien/Akershus fylkeskommune

Det er store regionale variasjoner i kjørelengde per registrerte kjøretøy. Den lengste gjennomsnittlige kjørelengden finner vi i Aremark, Våler, Vestby, Hobøl, Hurum og Nannestad. Lavest gjennomsnittlig kjørelengde finner vi i Bærum, Gol, Nore og Uvdal, Nes (Buskerud), Kongsberg og Asker.


kart kjørelengde 2018 personbiler.PNG - Klikk for stort bilde Akershus fylkeskommune

Når vi fordeler tall på dagens fylker ser vi at kjørelengde per personbil økte litt i Akershus i 2018, men gikk noe ned i Østfold og Buskerud. Kjørelengden økte kraftig blant elbiler, men gikk ned for bensin- og dieselbiler, i alle tre Viken-fylkene.

Endring i gjennomsnittlig kjørelengde per personbil i Viken 2017-2018 - Klikk for stort bildeEndring i gjennomsnittlig kjørelengde per personbil i Viken 2017-2018 Akershus fylkeskommune

De som bor minst sentralt bruker bilen mest

Når vi ser på gjennomsnittlig kjørelengde per innbygger blir mønsteret litt annerledes enn når vi ser på kjørelengde per kjøretøy. Dette skyldes forskjeller i befolkningssammensetningen og antall biler per innbygger i kommunene. Kjørelengde per kjøretøy forteller oss hvordan bilene blir brukt, mens kjørelengde per innbygger forteller oss om bilbruken i befolkningen

Kart kjørelengde per innbygger.PNG - Klikk for stort bilde Akershus fylkeskommune

Kjørelengden per innbygger er generelt sett lengre i utkantkommuner enn i kommuner som har, eller ligger i nærheten av, større byer. Noen unntak fra dette er Bærum og Drammen, som er blant kommunene med lengst kjørelengde per innbygger.

Alderssammensetningen i kommunen påvirker kjørelengde per innbygger da enkelte aldersgrupper kjører mer enn andre. Dette er særlig tydelig for mindre sentrale kommuner; mindre sentrale kommuner med høy andel personer mellom 18 og 49 år har lengre kjørelengde enn tilsvarende kommuner med lavere andel personer i denne aldersgruppen.

Kilder

Tekst: Cathrine Bergjordet