Felles billettstruktur i Viken fra 2020 - Prosjekt Viken fylkeskommune

Ny nettside

Vi har ny nettside:
www.viken.no


Denne siden blir ikke oppdatert.

Felles billettstruktur i Viken fra 2020

I en ny felles billettstruktur for kollektivtrafikken i Viken ønsker fellesnemnda blant annet at barnebillett skal gjelde til og med 19 år. Dette er en del av arbeidet med samordning av billettyper som skal gjelde i Viken fylkeskommune fra 2020. 

Klikk for stort bilde Arne Glomdal, Østfold fylkeskommune

Harmonisering av prisstrukturen betyr å tilpasse dagens kundekategorier, forretningsregler, rabattordninger og billettslag slik at kunden opplever like vilkår uavhengig av hvor i Viken de kjøper billett.

Fellesnemnda behandlet sak om harmonisering av prisstruktur i kollektivtrafikken i sitt møte 2. mai. For dagens kollektivreisende i Buskerud og Østfold vil det blant annet bety at nedre aldersgrense for når barn skal betale endres fra 4 til 6 år, og det innføres ny 365-dagers billett for voksne og honnør. 

Fellesnemnda ber i sitt vedtak om at man går i dialog med Oslo for å fjerne kategorien ungdom, og i stedet forlenge kategorien barn til og med 19 år. Kategori voksen vil da starte fra 20 år.

Sømløs kundeopplevelse

Kollektivtrafikantene i Viken (inkludert Oslo) vil i større grad enn i dag kunne forholde seg til de samme kundekategorier/aldersgrenser og billettslag uavhengig av om de reiser med Østfold kollektivtrafikk, Brakar, Ruter eller tog. Østfold kollektivtrafikk, Brakar og Ruter skal samarbeide om å harmonisere forretningsreglene der det er hensiktsmessig for å tilby en sømløs kundeopplevelse i Viken.

Harmonisering av prisstrukturen betyr å tilpasse dagens kundekategorier, forretningsregler, rabattordninger og billettslag slik at kunden opplever like vilkår uavhengig av hvor i Viken de kjøper billett.

Gjennomgående billettering innebærer at man kjøper en reise fra A til B i én transaksjon. Rent teknisk kan kjøpet bestå av én eller flere billetter, men kunden angir reisestrekning og betaler for reisen i én transaksjon. Behovet for gjennomgående billettering oppstår når det finnes buss-/toglinjer som går i flere takstsystemer. Kollektivselskapene Brakar, Ruter og Østfold kollektivtrafikk er i gang med dette arbeidet.

Et felles pris- og billettsystem innebærer at alle regler og prinsipper for beregning av pris er de samme og for hele området. Dette innebærer blant annet felles billettslag, aldersgrenser, rabattsatser, kundekategorier og priser, uavhengig av transportmiddel.

Fellesnemnda forventer at kollektivbillettkjøp kan gjøres i en enkelt operasjon fra 1.1.2020, slik at kundene opplever mest mulig sømløse reiser. 

En kunde opplever en sømløs reise når det er få eller ingen hindringer i planlegging og gjennomføring av en reise som går på tvers av ulike prissystemer og transportmidler. En sømløs reise i hele Viken krever takstsamarbeid for tog i Viken og Oslo. Arbeidet med en avtale om takstsamarbeid er i oppstartsfasen.