Fellesnemnda har gjort sitt– i oktober er Viken fylkesting på plass - Prosjekt Viken fylkeskommune

Ny nettside

Vi har ny nettside:
www.viken.no


Denne siden blir ikke oppdatert.

Fellesnemnda har gjort sitt– i oktober er Viken fylkesting på plass

29. august avsluttet fellesnemnda sitt arbeid i byggingen av Viken fylkeskommune. Etter at valgresultatet er klart senere i høst overtar det nye fylkestinget stafettpinnen.

Klikk for stort bildeFORENTE: Fylkesordførerne Roger Ryberg (Buskerud), Anette Solli (Akershus) og Ole Haabeth (Østfold) er forent i synet på at fellesnemnda har lagt et godt grunnlag for Viken fylkeskommune. Hallvard Mørk Tvete

– I fellesnemnda har vi jobbet veldig godt sammen på tvers av både geografi og partitilhørighet. Så Viken fylkeskommune blir veldig bra, det er jeg trygg på, sier fellesnemndas leder Anette Solli, fylkesordfører i Akershus.

29. august ble det skrevet et nytt stykke historie i byggingen av det som blir Norges mest folkerike fylkeskommune.

Da holdt fellesnemnda for Viken fylkeskommune sitt - etter alle solemerker - aller siste møte. Det fant sted på fylkeshuset i Sarpsborg.

Fellesnemnda, som har bestått av fylkespolitikere fra Akershus, Buskerud og Østfold, har i snaut to år jobbet for å forberede overgangen til Viken fylkeskommune fra 1. januar 2020.

Les også: Konstituerte fellesnemnda for Viken fylkeskommune

Neste gang politikere fra de tre nåværende fylkene møtes i en «sammenlignbar setting» er 17. oktober.

Da konstitueres fylkestinget for Viken fylkeskommune for perioden 2019-2023.

Hvem som blir medlemmer her avhenger av resultatet i kommunestyre- og fylkestingsvalget 9. september.

Fått flere avklaringer - fortsetter arbeidet

I løpet av de siste snaue to årene har fellesnemnda behandlet og vedtatt en rekke saker som angår innbyggerne i Viken, og ansatte i den nye fylkeskommunen.

Fellesnemnda har hatt øverste beslutningsmyndighet, og hovedprosjektleder Harald Horne har ledet arbeidet.

Det har blitt satt ned både politiske og administrative arbeidsgrupper som har arbeidet med alt fra organisering og styringsform til visjons- og verdiarbeid for den nye fylkeskommunen.

En del av prosessene er avsluttet. Blant annet er fylkesvåpen valgt og visjon for Viken vedtatt.

Les også: Notiser: Pasienttilbud, trepartssamarbeid og medvirkningsorganer

Samtidig er det mye arbeid som fortsatt pågår. På det avsluttende møtet 29. august vedtok fellesnemnda blant annet at det nye fylkestinget i sitt møte 17. oktober skal beslutte hvordan arbeidet i hovedprosjektet skal følges opp i perioden fra oktober og fram til årsskiftet når Viken realiseres.

Klikk for stort bildeHISTORISK MØTE: 29. august var fellesnemnda for Viken samlet for siste gang. Møtet fant sted på fylkeshuset i Sarpsborg. Hallvard Mørk Tvete

 

 

– Dette siste møtet her et fint bilde på det gode samarbeidet vi har utviklet. Vi var enige i alle sakene. Det et godt grunnlag for å utvikle Viken-samfunnet videre, til det beste for innbyggerne, sier nestleder i fellesnemnda Roger Ryberg som er fylkesordfører i Buskerud.

Godt grunnlag

Fylkesordfører Ole Haabeth fra Østfold, som også har fungert som nestleder i fellesnemnda, er enig:

– Jeg vil gi ros til Akershus og Buskerud for konstruktivt samarbeid. Dette har vært komplisert arbeid. Vi er de eneste i Norge som slår sammen tre fylkeskommuner. Både administrasjon og ansatte har lagt ned et stort og viktig arbeid. Så er ikke alt avklart, men innenfor rammene og forutsetningene vi har jobbet ut i fra, mener jeg vi nå har lagt et svært godt grunnlag for Viken, sier Haabeth.

Her kan du lese fellesnemndas sak om status for Viken-arbeidet per 29. august