Fellesnemnda vedtok styringsdokument for Viken fylkeskommune

Styringsdokumentet danner grunnlaget for styringen av prosjektet frem til den nye fylkeskommunen er etablert.

Akershus, Buskerud og Østfold fylkeskommuner slår seg sammen 1. januar 2020 til Viken fylkeskommune.

Det er en stor oppgave og et omfattende arbeid å etablere den nye fylkeskommunen, et arbeid som inkluderer mange ansatte.

Tirsdag 4. september vedtok fellesnemnda i Viken et styringsdokument som danner grunnlaget for styringen av prosjektet frem til den nye fylkeskommunen er etablert.

Fellesnemnda består av 34 representanter fra de tre fylkene. Nemnda skal samordne og lede prosessen med etableringen av den nye fylkeskommunen.

Her kan du lese styringsdokumentet (PDF, 2 MB)

Styringsdokumentet setter rammer for hvordan arbeidet prioriteres, styres og organiseres og tydeliggjør styrings- og rapporteringskanal for hovedprosjektet, kommunikasjonsplan, usikkerhetsvurdering og risikohåndtering, samt framdriftsplan for det videre arbeidet.

Av styringsdokumentet framgår:

 • Hovedmål for hovedprosjektet med å etablere Viken fylkeskommune
 • Hvilke hovedleveranser og oppgaver som må utføres i prosjektperioden
 • Rammebetingelser for prosjektet
 • Organisering, styring og rapporteringsmekanismer i hovedprosjektet
 • Økonomi

For å styrke den politiske, operative eierstyringen av prosjektet, vedtok samtidig fellesnemnda å opprette et arbeidsutvalg.

Medlemmer i arbeidsutvalget:

 • Ole Haabeth (Ap)
 • Roger Ryberg (Ap)
 • Tonje Brenna (Ap)
 • Anette Marie Solli (H)
 • Rune Kjølstad (H)
 • Simen Nord (H)
 • Brit Gulbrandsen (KrF)

Hovedprosjektleder, Harald Horne, skal rapportere status for hovedprosjektet tertialvis til fellesnemda og hver måned til arbeidsutvalget.

Fant du det du lette etter?