FNs bærekraftmål blir viktig grunnlag for Viken

Hvordan kan FNs bærekraftmål danne grunnlag for samfunnsutviklingen i Viken fylkeskommune?

FNs-bærekraftmål - Klikk for stort bilde

Det skal fellesnemnda for Viken fylkeskommune ta stilling til i løpet av året.

-Vi skal være en foregangsfylkeskommune når det gjelder å bruke FNs bærekraftmål som verktøy i samfunnsutviklingen. Bærekraftsmålene tar utgangspunkt i en helhetstankegang som er svært nyttig, sier fellesnemndas leder Anette Solli.

FNs bærekraftsmål er verdens felles arbeidsplan for å utrydde fattigdom, bekjempe ulikhet og stoppe klimaendringene innen 2030.

Det er tiltak for å skape noen felles utviklingsmål for alle lokalsamfunn i alle land.

Bærekraftsmålene ser miljø, økonomi og sosial utvikling i sammenheng, og handler om å finne en god balanse mellom mennesker, miljø og økonomi. Tanken med tredelingen er at løsningen av miljøutfordringene ikke kan realiseres uten tilstrekkelige hensyn til økonomiske og sosiale forhold. De tre bærekraftperspektivene henger sammen og er avhengig av hverandre.

Får inspirasjon av nye Asker

Å la bærekraftsmålene være grunnlag for samfunnsutviklingen er det flere som mener er en god idé.

Hurum, Røyken og Asker kommuner er i gang med å bygge Nye Asker kommune, og blir den første i Norge som skal bruke FNs bærekraftsmål som rammeverk for byggingen av den nye kommunen. Kommunen blir blant landets største kommuner med 95.000 innbyggere

Arbeidet har fått mye positiv oppmerksomhet, også fra FN selv.

Rådmann for nye Asker kommune Lars Bjerke orienterte 3. mai hvordan bærekraftsmålene har blitt svært viktig for utviklingen av Nye Asker.

– Vi jobber i et generasjonsperspektiv. Bærekraftsmålene er relevante og konkrete, og gir klare retningsvalg for samfunnsutviklingen, sa han i sin orientering til fellesnemnda.

Bjerke fortalte blant annet hvordan Nye Asker konkret har valgt å trekke ut noen av bærekraftsmålene som er spesielt relevante for den nye kommunen.

Det er blant annet målene som handler om infrastruktur og innovasjon, satsing på utdanning og hvordan utvikle bærekraftige byer og samfunn.

Bjerke hadde flere råd til folkevalgte og byråkrater som nå bygger Viken fylkeskommune.

– Ikke bare la det bli tørt planarbeid. Skap begeistring og involvering. I nye Asker har næringslivet har tatt ballen. Det samme har lag og foreninger og idrettslag. Da har vi skapt begeistring fra grasrotnivå, sa han.

Roses av forsker

Forsker ved Oslomet Gro Sandkjær Hansen er medlem av det regjeringsutnevnte ekspertutvalget som har foreslått nye oppgaver for fylkeskommunene. Hun roser Viken-politikernes tilnærming til bærekraftsmålene.

ROSER VIKEN: Gro Sandkjær Hansen - Klikk for stort bildeROSER VIKEN: Gro Sandkjær Hansen – Det er veldig oppløftende å se at Viken tar FNs bærekraftmål som verktøy for samfunnsutviklingen. Bærekraftsmålene tar utgangspunkt i en helhetstankegang hvor hovedhensikten er at sektorer og politikkområder i større grad ses i sammenheng. Det mener vi er helt nødvendig, sier hun.

En politisk arbeidsgruppe skal nå fremme en skisse for planstrategiprosess for hvordan bærekraftsmålene skal danne grunnlag for samfunnsutviklingen i Viken.

 

Dette ble vedtaket i fellesnemnda 3. mai

Videre arbeid med FNs bærekraftsmål som grunnlag for samfunnsutviklingen i Viken, gjennomføres som beskrevet i saken

Politisk gruppe P6 får i oppdrag å fremme skisse for planstrategiprosess for Viken. Saken fremmes i fellesnemdas junimøte 2018.

Her kan du lese mer om FNs bærekraftmål

Fant du det du lette etter?