Forslaget om Viken-pause ble ikke behandlet

Forslaget om å sette Viken-arbeidet på vent ble ikke behandlet, men sendt videre til administrasjonen. Nå skal saken opp i oktober. Dermed fortsatte fellesnemnda sitt møte – og gjorde flere viktige vedtak.

Fellesnemnda 4 - Klikk for stort bilde

– Det er viktig å se konsekvensene av slike forslag som kom på bordet i løpet av helgen. Derfor var det viktig for mindretallet i dag å sende forslaget til administrasjonen, slik at de kan finne ut hva slags konsekvenser dette vil få for arbeidet med Viken, sa fellesnemnda leder, Anette Solli etter møtet 4. september.

Det var stor interesse rundt møtet i fellesnemnda, med et betydelig medieoppbud. Arbeiderpartiet, SV, Senterpartiet og Fremskrittspartiet hadde på forhånd varslet at de ønsket å sette hele Viken-arbeidet på pause, i påvente av at Stortinget senere i høst skal behandle regionreformen og fordele oppgaver. Sammen med MPG utgjør de et flertall i fellesnemnda. Til sammen tre forslag ble fremmet.

Men siden sakene ikke var en del av det ordinære sakskartet, sier kommuneloven at møtets leder eller 1/3 av de stemmeberettigede i møtet kan si nei til å realitetsbehandle slike saker. Det var akkurat det som skjedde i møtet.

– Det er en klausul man har fordi man må være sikker på at en sak er godt nok belyst. Det er meget vidtrekkende konsekvenser av å stille fellesnemndas arbeid i bero, slik det var foreslått, sier Solli.

(saken fortsetter under videoen)

 

Det ble forholdsvis høy temperatur under møtet. Rune Kjølstad fra Høyre var oppgitt:

– Hva er det vi driver med her i fellesnemnda? Var det ikke vi som skulle bygge noe nytt – sammen? I stedet diskuterer vi tull og tøys. Stortinget har to ganger vedtatt Viken og regionreformen. Nok en gang prøver man seg på en omkamp. Jeg synes det er trist at vi nok en gang skal bruke tid på noe som vi vet utfallet av, sa han.

Men Andreas Lervik fra Arbeiderpartiet fremholdt at det var regjeringen som hadde skapt den usikkerheten som han og andre partier mener har oppstått omkring regionreformen:

– Hvis ikke ting er avklart på Stortinget, ønsker ikke vi å jobbe videre med Viken. Det for mange uklare signaler fra regjeringen og Stortinget – og vi vet ingenting om nye oppgaver. Nå har vi tiden frem til neste møte i fellesnemnda, så innen den tid regner jeg med at vi partiene er samsnakket, sa Lervik.

Her kan du se hele møtet i fellesnemnda i videoopptak.

Tidligere på dagen var det møte i Partssammensatt utvalg – der tillitsvalgte, folkevalgte og administrasjonen drøfter saker som skal behandles i fellesnemnda. Her kom de ansatte, gjennom tillitsvalgte og hovedverneombud, med en fellesuttalelse. Den lød slik:

"Organisasjonene er kjent med at det er lagt inn et forslag til fellesnemnda om å utsette Viken-prosessen frem til ny stortingsbehandling. Det er viktig at fellesnemnda er sitt arbeidsgiveransvar bevisst og ivaretar de ansatte i prosessen."

Spenningen i møtet var naturlig nok knyttet til behandlingen av denne saken, men da saken ikke ble behandlet, fortsatte fellesnemnda med sine andre fastsatte saker. Et viktig sak på agendaen var å vedta visjon og mål for Viken fylkeskommune.

Mot SVs to stemmer, vedtok fellesnemnda at Viken fylkeskommunes visjon skal være «Viken viser vei», og bærekraft, utvikling og kompetanse er hovedordene for overordnede mål. De er utdypet slik:

  • Bærekraft: Viken fylkeskommune skal jobbe for en livskraftig region. Vi skal fremme en balansert og bærekraftig utvikling i by og bygd. FNs bærekraftsmål ligger til grunn for våre valg.
  • Utvikling: Viken fylkeskommune skal motvirke sosiale forskjeller. Vi skal ta vare på og styrke menneskene, mangfoldet, naturen, arbeidslivet og demokratiet. Vi skal utvikle og bruke ressursene på best mulig måte og være attraktive for innbyggere og næringsliv. Vi skal styrke og utnytte våre regionale muligheter og unike fortrinn.
  • Kompetanse: Viken fylkeskommune skal være en attraktiv arbeidsgiver med en sterk digitaliserings- og innovasjonskultur. Vi skal gi kvalitetsutdanning som samsvarer med behovene i samfunnet. For å fremme verdiskaping og sysselsetting skal vi bidra til at regionens unike kompetansemiljøer samordnes og styrkes.

I tillegg vedtok fellesnemnda at arbeidet med å jobbe frem et fylkesvåpen for Viken fylkeskommune nå kan starte. Her skal politisk arbeidsgruppe 1 henvende seg bredt og engasjere innbyggerne i en stor konkurranse for å få inn så mange gode forslag som mulig til fylkesvåpen.

En annen viktig milepæl var å få på plass et overordnet styringsdokument for hele Viken-prosjektet. For å sikre god fremdrift bestemte fellesnemnda seg for å utpeke et arbeidsutvalg som skal ta fortløpende avgjørelser i prosjektet, for å unngå at ting hoper seg opp til behandling i fellesnemnda.

Fant du det du lette etter?