Fylkesordførerne: - Det er mer som forener enn skiller oss - Prosjekt Viken fylkeskommune

Ny nettside

Vi har ny nettside:
www.viken.no


Denne siden blir ikke oppdatert.

Fylkesordførerne: - Det er mer som forener enn skiller oss

Torsdag 4. januar var fellesnemnda i Viken fylkeskommune samlet til nytt møte på Kongsberg.

Klikk for stort bilde

Fellesnemnda skal forberede sammenslåingsprosessen og arbeidet med etableringen av det nye fylket.

– Jeg synes det nå er en god stemning blant medlemmene i fellesnemnda. Politikerne lytter til hverandre og de har et åpnet sinn og respekt for andres standpunkter, og det lover godt for den videre prosessen, sier Anette Solli (H), fylkesordfører i Akershus og leder for fellesnemnda.

Møtet på Kongsberg startet torsdag og de 34 politikerne fra de tre fylkene skal være samlet til lørdag formiddag.

Under samlingen skal de blant annet bestemme sammensetning av arbeidsutvalg og partssammensatt utvalg.

I tillegg skal de i løpet av disse dagene bli enige om hvor Viken fylkeskommune skal ha sitt administrasjonssenter.

Her finner du saksliste for møtet på Kongsberg 4. – 6. januar

Fellesnemndas møte streames. Her kan du se videoopptak fra møtet 4. januar

Klikk for stort bilde

– Jeg må si at vi har kommet et langt steg videre siden vi møttes før jul i Sarpsborg. Nå er felleskapet i Viken satt i høysetet, og det er jeg veldig glad for, sier Ole Haabeth (Ap), fylkesordfører i Østfold.

Haabeth er sammen med fylkesordfører i Buskerud, Roger Ryberg (Ap), valgt til nestledere i fellesnemnda.

– Jeg ser at partiene nå godt får fram sine synspunkter. Ja, vi er uenige i noen ting, men vi klarer også å finne ut av det og komme oss videre. Det er en forutsetning for å lykkes, sier Roger Ryberg.

-Vi skal nå finne løsninger som i større grad forener enn skiller oss, fortsetter Haabeth.

Dette skjer framover

Politikerne må fortløpende prioritere og legge føringer for sammenslåingsprosessen og for det politiske arbeidet.

I tillegg er det nedsatt flere administrative grupper som skal se på hvordan arbeidet med transformasjonen fra tre ulike fylkeskommuner til Viken fylkeskommune kan skje på mest mulig smidig vis.

Parallelt med dette har regjeringen et ekspertutvalg gående. Dette skal se på overføring av statlige oppgaver fra departementer og direktorater til de nye regionene.

Viken fylkeskommune blir en realitet fra 1. januar 2020.