Fylkesrådene har inntatt plassene  - Prosjekt Viken fylkeskommune

Ny nettside

Vi har ny nettside:
www.viken.no


Denne siden blir ikke oppdatert.

Fylkesrådene har inntatt plassene 

Fylkesrådsleder Tonje Brenna flyttet mandag 21. oktober inn i sitt nye kontor i Galleri Oslo. Samtidig fikk også de 8 fylkesrådene nøkler til sine kontorer. 

Fylkesrådsleder i Viken, Tonje Brenna - Klikk for stort bildeTonje Brenna Jan Ivar Bøe   

Sammen skal de lede Viken fylkeskommune, og representerer den øverste politisk og administrative ledelsen av den nye fylkeskommunen fra 1. januar 2020.  

Brenna, som til alt overmål fylte 32 år denne dagen, fikk overrakt nøkkel av Kristian Thowsen, fylkesdirektør for fylkesrådsleders kontor. Da hun kom inn på kontoret ventet kake og bursdagssang.

Tonje Brenne fikk kake da hun flyttet inn på fylkesrådsleders kontor mandag 20.10.2019. - Klikk for stort bildeFEIRET MED KAKE: Det er ikke hver dag en blir fylkesrådsleder og har bursdag. Da er det på sin plass med litt kake. Pål Vikesland     Jeg gleder meg til å jobbe med alle de flotte fagfolkene som jobber i Viken fylkeskommune. Det blir både en spennende og krevende oppgave å bygge Viken fylkeskommune, sier fylkesrådsleder Tonje Brenna.  

Selv om Viken fylkeskommune først er en realitet fra 1. januar 2020, så vil det nyutnevnte fylkesrådet allerede nå være på plass i sine posisjoner for å gjøre det forberedende arbeidet frem mot nyttår og for å sette seg godt inn i sine respektive rådsområder og ansvar. 

Halvard Ingebrigtsen og Anne Skau - Klikk for stort bildeHalvard Ingebrigtsen og Anne Skau Pål Vikesland Fylkesråd for finans og administrasjon er Halvard Ingebrigtsen fra Arbeiderpartiet. Han fikk overlevert sitt nøkkelkort fra fylkesdirektør Anne Skau. 

 – Jeg gleder meg veldig. Vi har et stort budsjett i Viken, og flere investeringsplaner. Men det viktigste i Viken er folkene, både eksternt og internt, sier Ingebrigtsen. 

Lenger borte i gangen har fylkesråd for utdanning og kompetanse er Siv Henriette Jacobsen fra Arbeiderpartiet fått kontor.  Fylkesdirektør for kompetanse Solveig Helene Olsen overekker blomster til fylkesråd for utdanning og kompetanse Siv Jacobsen. - Klikk for stort bildeSolveig Helene Olsen og Siv Jacobsen Jan Ivar Bøe

 –  Videregående opplæring er en av de viktigste oppgavene til fylkeskommunen. Det er mye opp til oss selv hvordan vi skaper en god videregående opplæring for alle i Viken. Jeg gleder meg til å ta fatt på jobben sammen med alle medarbeiderne for å utvikle gode verktøy for den videregående opplæringen i Viken, sier Siv Henriette Jacobsen.  

Hun fikk nøkkelkort og blomster av fylkesdirektør Solveig Helene Olsen.   

Fylkesråd for klima og miljø er Anne Beathe Kristiansen Tvinnereim fra Senterpartiet.

Anne Beathe Kristiansen Tvinnereim - Klikk for stort bildeAnne Beathe Kristiansen Tvinnereim Jan Ivar Bøe    – Jeg gleder meg til å ta fatt på de ambisiøse klima- og miljømålene. Dette er en tverrsektoriell oppgave, der vi skal legge til rette for et godt samarbeid om disse oppgavene, sier Kristiansen Tvinnereim.  

Fylkesråd for distrikt og fylkesveier er Olav Skinnes fra Senterpartiet. Klikk for stort bildeOlav Skinnes André Strand   

 – Min hovedoppgave blir å sørge for gode veier i hele Viken, fra små veier i skaukanten til store veier i tettbygde strøk. Det er viktig å heve veistandarden over det hele, med fokus på svart asfalt på alle fylkesveier, ikke tærerestriksjoner - altså at man ikke trenger å stenge veiene på vinteren, og sørge for at veiene tåler ti tonns akseltrykk. Vi er to politiske ledere som skal jobbe med dette store fagområdet, og jeg ser fram til samarbeidet med Kristoffer, sier Skinnes.

Han viser til samarbeidet med fylkesråd for kollektivtrafikk Kristoffer Robin Haug fra Miljøpartiet de Grønne.

Klikk for stort bildeKristoffer Robin Haug André Strand   – Vi har en ambisiøs plattform når det gjelder kollektivtrafikk og det er store utfordringer å ta tak i hele Viken. Dette er oppgaver jeg vil gå løs på med stor entusiasme og ser fram til samarbeidet med Olav, som har ansvar for fylkesveiene. Vi har allerede en god tone.  

Fylkesråd for næring er Johan Edvard Grimstad fra Senterpartiet. 

Klikk for stort bildeJohan Edvard Grimstad André Strand   –  Dette er et stort og spennende område som jeg opplever det svært meningsfullt å jobbe med. Viken er en region med mange små og mellomstore bedrifter, sterke bedrifter, med stort vekstpotensial.  Utfordringen framover er å skape vekts og utvikling for arbeidsplasser i hele næringslivet og dra det i retning av det grønne skiftet. Digitalisering blir også viktig.  

Fylkesråd for planlegging og analyse er Øyvind Solum fra Miljøpartiet de Grønne.

Fylkesdirektør Hilde Reine gir nøkkelkort og blomster til fylkesråd Øyvind Sollum. - Klikk for stort bildeFylkesdirektør Hilde Reine gir nøkkelkort og blomster til fylkesråd Øyvind Sollum. Jan Ivar Bøe  –  Det er viktig med et partnerskap for å utforme Viken-samfunnet på en klima- og miljømessig god måte. Vi skal legge til rette for bredt samarbeid med det offentlige og næringslivet i dette arbeidet. Og så er det viktig å sette samfunnsutviklingen og klima og miljøarbeidet inn i en global sammenheng, sier Øyvind Solum, påtroppende fylkesrådet og planlegging og analyse i Viken fylkeskommune.  

Fylkesråd for kultur og integrering er Camilla Sørensen Eidsvold fra Sosialistisk Venstreparti. Klikk for stort bildeCamilla Sørensen Eidsvold Pål Vikesland    

-Det er fantastisk å være her.  Kultur er det som skaper hele mennesker. Å få lov til å jobbe med dette er noe jeg gleder meg veldig til. Dette blir veldig bra, sier Eidsvold.  

 

 

 

Se video her: