Her er de nye fylkesdirektørene for Viken - Prosjekt Viken fylkeskommune

Ny nettside

Vi har ny nettside:
www.viken.no


Denne siden blir ikke oppdatert.

Her er de nye fylkesdirektørene for Viken

Fellesnemnda var enstemmig da de i sitt møte 4. september 2018 innplasserte disse syv som fylkesdirektører for Viken fylkeskommune.

Nye fylkesdirektører Viken: John Arve Eide, Anne Skau, Hilde Brandsrud, Knut Sletta, Håkon Johnsen, Kristian Thowsen og Solveig Helene Olsen - Klikk for stort bilde

– Disse syv fylkesdirektørene vil utgjøre en sterk ledergruppe for Viken fylkeskommune. De har bred erfaring og solid kompetanse, de vil utfylle hverandre og sørge for tverrfaglighet. Vi er trygge på at de blir gode støttespillere for de folkevalgte i Viken fylkeskommune, sier Anette Solli, leder av fellesnemnda.

Anette Solli og mange av de andre medlemmene av fellesnemnda var raskt fremme og gratulerte de nye fylkesdirektørene. Ganske snart setter de syv i gang arbeidet med å overta ansvaret for deler av det administrative prosjektarbeidet i Viken. De skal jobbe i spann med prosjektkontoret og hovedprosjektleder Harald Horne. 

– Jeg gratulerer de nye direktørene og synes vi har fått en bukett med meget godt kvalifiserte og motiverte kandidater. Så vil jeg minne om at de som ikke nådde opp vil med sin erfaring og bakgrunn, vil være svært viktige ressurser i Viken prosessen fremover og når videre organisering og innplasseringer utarbeides, sier Harald Horne.

Solveig Helene Olsen (43) er en av de nye fylkesdirektørene i Viken fylkeskommune.

– Jeg sier tusen takk for tilliten. Jeg er ydmyk og gleder meg stort til å jobbe videre med de mange dyktige kolleger i Akershus og Buskerud, sier Olsen.

Her er de nye direktørene

John Arve Eide - Klikk for stort bilde

John Arve Eide (58), fylkesdirektør for kultur

John Arve Eide fra Eidsvoll i Akershus, kommer fra jobben som fylkesdirektør for videregående opplæring i Akershus fylkeskommune. Han har tidligere vært rektor ved Jessheim videregående skole, og også faglærer ved skolen. Eide har utdanning innen pedagogikk og ledelsesutvikling, og er utdannet snekkermester. John Arve har vært medlem av flere råd, utvalg og styrer.

Hilde Brandsrud - Klikk for stort bilde

Hilde Brandsrud (56), fylkesdirektør for planlegging 

Hilde Brandsrud fra Eidsberg kommer fra jobben som fylkesdirektør for samfunnsplanlegging i Østfold fylkeskommune, en stilling hun har hatt siden 2014. Brandsrud var før dette seksjonsleder for klima, miljø og landbruk samme sted. Hun har også blant annet hatt en rekke lederstillinger innen miljø og teknikk, næring, jordbruk, i Eidsberg kommune. Brandsrud har en master i cand. agric fra Norges Landbrukshøyskole på Ås (NMBU), lederutdanning og pedagogisk utdanning fra Høgskolen i Østfold og prosessdesign og prosessledelse fra Norges miljø- og biovitenskapelige universitet.

Håkon Johnsen - Klikk for stort bildeHåkon Johnsen (52), fylkesdirektør for næring

Håkon Johnsen kommer fra jobben som stedfortreder for fylkesrådmannen, samtidig som han er fylkesdirektør for regionalutvikling i Østfold fylkeskommune, sistnevnte en stilling han har hatt siden 2011. Johnsen var før dette næringssjef samme sted i fire år. Han har også blant annet erfaring som avdelingsdirektør i Kripos og lederstillinger i Moss og Nannestad kommuner, der han også var stedfortredende rådmann. Johnsen er utdannet kommunalkandidat fra Norges Kommunal- og Sosialhøyskole med vekt på økonomiske-, juridiske-, og samfunnsvitenskapelige fag og har i tillegg utdanning innen ledelse og arbeidsrett.

Solveig Helene Olsen - Klikk for stort bilde

Solveig Helene Olsen (43), fylkesdirektør for kompetanse.

Solveig Olsen fra Moss kommer fra jobben som fylkesdirektør for opplæring i Østfold fylkeskommune, en stilling hun har hatt i tre år. Olsen var før dette i ulike lederstillinger ved Kirkeparken videregående skole i Moss i ni år, de siste fire av disse som rektor. Hun har erfaring fra undervisning og ledelse på ulike nivåer i skolen. Hun har mastergrad i europeisk kulturpolitikk og administrasjon fra University of Warwick i England og videreutdanning innenfor skoleledelse ved Handelshøyskolen BI i Oslo.

Kristian Thowsen - Klikk for stort bildeKristian Thowsen (43), fylkesdirektør for fylkesrådsleders kontor

Kristian Thowsen bor i Bærum i Akershus og kommer fra jobben som fylkesdirektør for regionalutvikling i Buskerud fylkeskommune. Thowsens har tidligere vært direktør for bedriftsmarkedet i sparebanken Øst og før det vært kommunaldirektør for finans i Drammen kommune, kontorsjef i Kings Bay foruten at han har jobbet mange år i næringsdepartementet. Han er siviløkonom fra BI med spesialisering i internasjonal næringslivsledelse. 

Anne Skau - Klikk for stort bildeAnne Skau (59), fylkesdirektør for finans og administrasjon.

Anne Skau fra Fredrikstad kommer fra jobben som fylkesrådmann i Østfold, en stilling hun har hatt siden 2016. Da kom hun fra rådmannsstillingen i Oppegård kommune, hvor hun var i to år. Skau har før dette blant annet hatt en rekke lederstillinger innen økonomi og organisasjon i Fredrikstad kommune. Hun har en mastergrad i organisasjon og ledelse fra Høgskolen i Østfold.

Knut Sletta - Klikk for stort bildeKnut Sletta (52), fylkesdirektør for infrastruktur.

Knut Sletta kommer fra jobben som fylkesrådmann i Akershus fylkeskommune, en jobb han har hatt fra august 2018. Før det var han fylkesdirektør administrasjon i Akershus fylkeskommune fra 2012. Han er utdannet samfunnsøkonom og har 20 års ledererfaring fra offentlig forvaltning. Sletta har tidligere blant annet vært kundedirektør i Direktoratet for statlig økonomistyring (DFØ) og avdelingsdirektør og underdirektør i kunnskapsdepartementet. Han har bred erfaring fra forvaltning, drift og utvikling. Han har solid kompetanse innenfor økonomi og har arbeidet med store endringsprosesser. Knut Sletta har lang erfaring med politiske prosesser og arbeid i grensesnittet mellom politikk og administrasjon. Sletta er bosatt på Harestua.