Her er fylkesrådet for Viken - Prosjekt Viken fylkeskommune

Ny nettside

Vi har ny nettside:
www.viken.no


Denne siden blir ikke oppdatert.

Her er fylkesrådet for Viken

Fylkesrådsleder Tonje Brenna presenterte 8 fylkesråd og stabsjef i Viken fylkeskommune i forbindelse med det konstituerende fylkestingmøtet i Viken fylkeskommune 17. oktober. 

Klikk for stort bildeFylkesrådet i Viken fylkeskommune, fra venstre: Halvard Ingebrigtsen (Ap), Siv Henriette Jacobsen (Ap), Anne Beathe Kristiansen Tvinnereim (Sp), Tonje Brenna (Ap), Johan Edvard Grimstad (Sp), Olav Skinnes (Sp), Kristoffer Robin Haug (MDG), Øyvind Solum (MDG), Camilla Sørensen Eidsvold (SV). Andrè Strand     

Her følger en presentasjon av fylkesrådet i Viken fylkeskommune. 

Fylkesrådsleder

Tonje Brenna, Arbeiderpartiet (Ap)
Født 21.10.1987
Bosted: Jessheim

Tidligere politiske verv
Medlem Akershus fylkesting (2007-2019). Gruppeleder for Akershus Arbeiderparti (2015-2019) og kommunestyrerepresentant Ullensaker (2007 – 2011). Nestleder Akershus Arbeiderparti.

Utdanning
Jessheim videregående skole

Yrkeserfaring
Rådgiver Juristforbundet
Politisk rådgiver i Justisdepartementet
Politisk rådgiver statsministerens kontor
Generalsekretær AUF
Ungdomssekretær LO Oslo og Akershus

Fylkesråd for finans og administrasjon

Halvard Ingebrigtsen, Arbeiderpartiet (Ap)
Født 23.09.1970
Bosted: Lørenskog

Tidligere politiske verv
Er i dag leder i Lørenskog Ap, medlem av samarbeidsutvalget for Viken Ap og styremedlem Akershus Ap. Har permisjon fra stillingen som nestleder i Arbeiderpartiets gruppesekretariat på Stortinget, og har vært valgkampsjef for Viken og AP sentralt.

Utdanning
Har studert ved Handelshøyskolen BI og gikk på Adolf Øiens VGS i Trondheim

Yrkeserfaring
Statssekretær på Statsministerens kontor, Næringsdepartementet og kulturdepartementet
Politisk rådgiver i kulturdepartementet og i Arbeiderpartiets stortingsgruppe.
Generalsekretær og kontorsjef i AUFBystyremedlem i Trondheim, medlem av budsjett- og finanskomiteen
Norsk viseguvernør i Den europeiske bank for gjenoppbygging og utvikling (EBRD)

Fylkesråd for utdanning og kompetanse

Siv Henriette Jacobsen, Arbeiderpartiet (Ap)
Født 14.01.1966
Bosted: Moss

Tidligere politiske verv
Gruppeleder Aps fylkestingsgruppe i Østfold, varaordfører Østfold fylkeskommune, vara til Stortinget fra Østfold for Ap, leder Jernbaneforum Øst, leder Partnerskapet for næringsutvikling Østfold. Leder Moss Arbeiderparti. 

Utdanning
Master i internasjonal politikk
Bachelor i journalistikk

Yrkeserfaring
Journalist
Rådgiver Arbeiderpartiets Stortingsgruppe

Fylkesråd for klima og miljø

Anne Beathe Kristiansen Tvinnereim, Senterpartiet (Sp)
Født 22.05.1974
Bosted: Enebakk

Tidligere politiske verv
Nestleder i Senterpartiet (2014- ), statssekretær i Kommunal- og regionaldepartementet (2011-2013), politisk rådgiver i Samferdselsdepartementet (2006), leder i Senterungdommen (2000-2002).

Utdanning
Master i statsvitenskap fra Universitetet i Oslo/Universidad de Costa Rica
Aspirantkurset i Utenriksdepartementet 

Yrkeserfaring
Rådgiver i Tankesmien Agenda
Underdirektør i seksjon for miljø og matsikkerhet i Norad
Seniorrådgiver i Midtøsten-seksjonen i UD
Diplomat ved ambassaden i Maputo

Fylkesråd for distrikt og fylkesveier

Olav Skinnes, Senterpartiet (Sp)
Født 22.02.1957
Bosted: Krødsherad

Tidligere politiske verv
Ordfører Krødsherad kommune 2003-2015, tidligere leder for Landbruksnemda Krødsherad kommune og for regionådet for Midtbuskerud.
Fylkesvaraordfører Buskerud fylkeskommune 2015-2019. Andre verv: Leder Krødsherad Bondelag, Krødsherad Skogeierlag, Krødsherad Idrettslag og Buskerud Forsøksring

Utdanning
Gymnas (Ringerike)
Agronom
Agrotekniker i skatt, regnskap og økonomi
Ex.phil
Halvt grunnfag historie

Yrkeserfaring
Tømmerhogger
Jord og skogbruker på Skinnes fra 1980-2012

Fylkesråd for næring

Johan Edvard Grimstad, Senterpartiet (Sp)
Født: 23.11.1964
Bosted: Råde

Tidligere politiske verv
2015-2019: Fylkesutvalget Østfold, Nestleder Nærings- og Kulturkomiteen Østfold, Gruppeleder Sp i Østfold fylkesting, Medlem av Fellesnemnda i Viken – fra des.2017

2007-2015: Formannskapsmedlem Råde kommune for Sp, Gruppeleder Sp i Råde kommunestyre

Utdanning
Siviløkonom NHH
Bachelor i kultur og samfunnsfag fra Univ. i Oslo – Teol.fak.
Endringsledelse – BI
Agronom – Tomb

Yrkeserfaring
Festivalsjef-stevnekoordinator Stiftelsen Oase 2008-2019
Daglig leder Maritastiftelsen 2007-2008
Bistandskonsulent Handikapforbundet 2002-2006
Eiendomskonsulent Næringseiendom for Eiendom og Finans 2001-2002

Fylkesråd for kollektivtrafikk

Kristoffer Robin Haug, Miljøpartiet de Grønne (MDG)
Født: 01.08.1984
Bosted: Ås

Tidligere politiske verv

2. Vara for Miljøpartiet de Grønne på Stortinget og representant for De Grønne i bydelsutvalget i Bjerke i Oslo.

Utdanning

Befalsutdanning fra Luftforsvaret
Master i Materialer, Energi og Nanoteknologi fra Universitetet i Oslo
Gründerskolen

Yrkeserfaring:
Tidligere rådgiver i Norges forskningsråd

Fylkesråd for planlegging og analyse

Øyvind Solum, Miljøpartiet de Grønne (MDG)
Født: 27.01.1965
Bosted: Nesodden

Tidligere politiske verv 

Fylkestingsrepresentant og gruppeleder for Akershus MDG. Medlem i fylkesutvalget og hovedutvalg for plan, næring og miljø i Akershus. Leder for rovviltnemda for Oslo, Akershus og Østfold.

Leder for Akershus MDG og nestleder Viken MDG. Medlem av fellesnemd for Viken. Kommunestyrerepresentant og gruppeleder Nesodden, samt medlem i formannskap og nestleder i utvalg for plan og teknikk, Nesodden.

Utdanning
Master i sosialantropologi, UiO
Mellomfag i religionshistorie og grunnfag i psykologi, UiO

Yrkeserfaring
Gruppeleder Akershus MDG

Fylkesråd for kultur og integrering

Navn: Camilla Sørensen Eidsvold, Sosialistisk Venstreparti (SV)
Født 21.01.1964
Bosted: Fredrikstad

Tidligere politiske verv
Medlem av bystyret og formannskap, leder kulturutvalg, planutvalg, gruppeleder for SV, samt leder av både lokallag og fylkeslag i SV.

Utdanning
Mellomfag statsvitenskap, geografi
Blomsterdekoratør

Yrkeserfaring
Demokratiutvikler Fredrikstad kommune
Organisasjons sekretær Human etisk forbund Østfold.

Stabssjef for fylkesrådet

Anne Sandum, Arbeiderpartiet (Ap)
Født 30.06.1973
Bosted: Ringerike

Utdanning
Hønefoss, og Ringerike videregående skole.

Politiske verv
Tidligere leder av Ringerike Ap
Medlem av fylkestinget i Buskerud siden 1999.
Fylkesutvalgsmedlem siden 2003.
Gruppeleder for Ap 2003-2011 og 2015-2019.
Leder av hovedutvalg for utdanning i Buskerud 2007- 2011.
Kommunestyremedlem i Ringerike i 3 perioder. 

Yrkeserfaring:
Dagmamma
Butikkmedarbeider
Barnehageassistent 
Assistent i skole/SFO