Høring: Hvordan kan medvirkningsorganer organiseres i Viken? - Viken fylkeskommune

Høring: Hvordan kan medvirkningsorganer organiseres i Viken?

Alle eksisterende medvirkningsorganer i fylkeskommunene og kommunene i Viken, relevante organisasjoner, elevråd og ivrige interesserte inviteres til å komme med en høringsuttalelse på høringsforslaget. Frist for uttalelse er 30. april.

Gruppe som diskuterer - Klikk for stort bildeHvordan kan vi legge til rett for gode medvirkningsorganer som skal ivareta ulike interessegrupper i Viken? Pixabay

Arbeidet med å etablere Viken fylkeskommunen fra 1. januar 2020 er i full gang. I dette arbeidet inngår også prosessen med å legge til rett for gode medvirkningsorganer som skal ivareta ulike interessegrupper i Viken. Med medvirkningsorganer menes lovpålagte råd som eldreråd, ungdomsråd og råd for personer med funksjonsnedsettelser, og også andre ikke-lovpålagte organer som for eksempel flerkulturelt råd. 

Alle uttalelser og innspill blir tatt med i prosessen med å etablere gode medvirkningsorganer i Viken fylkeskommune. Innspill danner grunnlaget for endelig sak om organisering, som fremmes for fellesnemnda i Viken juni 2019.

Send høringssvar innen 30. april