Hva er det med Harald Horne? - Prosjekt Viken fylkeskommune

Ny nettside

Vi har ny nettside:
www.viken.no


Denne siden blir ikke oppdatert.

Hva er det med Harald Horne?

Du kan ta Harald Horne ut av fylkeskommunen. Men ikke fylkeskommunen ut av Harald Horne.

Harald Horne utendørs. - Klikk for stort bilde

Egentlig, vet du.

Egentlig skulle Harald Horne (67) våren 2018 gått lange formiddagsturer langs sjøen på Hvaler, hvor han og kona nettopp har kjøpt hus.

Kanskje han kunne funnet seg et lunt sted, i ly for vinden, og satt seg ned. Tatt fram en avis og en termos med kaffe fra sekken. Han kunne ha blitt sittende en stund på et svaberg. Hørt måkeskrik og kjent på lukten av sjø. Sett utover den åpne, vakre skjærgården. Kanskje kunne han blitt sittende litt til. Eller kanskje kunne han ruslet videre. Samma det egentlig. Han kunne faktisk ha gjort akkurat hva han ville.

Egentlig.

– Ja, det var jo det som var planen, da. Jeg skulle leve det gode liv jeg nå, humrer Harald Horne.

Svabergene på Hvaler får vente.

 

Isteden sitter Harald Horne nå på et møterom på fylkeshuset i Sarpsborg, slurper svart kaffe av pappkrus, og snakker om regionreformen. Det er helt selvvalgt. Livet er fortsatt godt.

Fra vugge til grav

15. mars startet han i jobben som hovedprosjektleder for etableringen av Viken fylkeskommune som realiseres 1. januar 2020.

Nå er det Horne som skal holde styr på byråkrater og politikere fra Akershus, Buskerud og Østfold, og få dem til å sammen bygge landets mest slagkraftige fylkeskommune – Viken.

Som sagt; han har valgt det helt selv.

Da han i mars presenterte seg for politikerne i den nye fellesnemnda, var det med en kjærlighetserklæring av det uvanlige slaget:

– Jeg er født i en fylkeskommune, jeg er oppvokst i en fylkeskommune og jeg kommer til å dø i en fylkeskommune, sa Horne fra talerstolen.

– Altså, når du sier sånt som dette … du tror ikke folk vil tenke at du er … vel, det er fristende å si gal?

– He he! Jo, det tror jeg helt sikkert. Det var jo sterke ord. Men altså … det er jo sant. Jeg er veldig opptatt av at fylkeskommunene kan fylle en svært viktig rolle i det norske samfunnet og demokratiet. Landet er bygd opp av så mange små kommuner og ulike kulturer. Og så når man kommer på nasjonalt nivå, så blir det fort litt for stort igjen. Vi er ulike i landet vårt. Derfor trenger man et nivå som kan spille en koordinerende rolle i samspill med kommunene, og som kan se sammenhenger verken stat eller kommune kan. Jeg tror veldig på det.

Et robust nivå mellom kommune og stat er med andre ord helt nødvendig for å gjøre det norske samfunnet bedre, mener han.

Og dette har han jobbet for i store deler av yrkeslivet, også i perioder, etter at han egentlig gikk av med pensjon for seks år siden.

Denne våren har han for eksempel avsluttet et arbeidsforhold med KS, hvor jobben kort oppsummert, handlet om å påvirke Stortinget til å fylle regionreformen med innhold.

Men så skulle langt arbeidsliv være over.

Det var bare dette med sirkushesten og sagmuggen.

– Når denne muligheten kom, klarte jeg rett og slett ikke å si nei. Nysgjerrigheten ble for stor. Jeg har jobbet med flere mulige fylkeskommune-sammenslåinger tidligere, men aldri sett at det har vært så nære å bli realisert som nå. Så dette ville jeg være en del av, sier han.

Skaper historie

I 1950 starter Koreakrigen. Det kommer meldinger om at Sovjetunionen har utviklet en atombombe. I Oslo innvies det nye rådhuset. Og i Sarpsborg blir det født en gutt som får navnet Harald Kristoffer Horne. Oppkalt etter sine to bestefedre.

Han vokser opp på Kalnes jordbruksskole (fylkeskommunal eid, nå kjent som Kalnes videregående skole), hvor faren er rektor.

Etter gymnaset flytter han til hovedstaden for å studere. Han er ferdig utdannet jurist ved Universitet i Oslo i 1979. Sin første jobb får han i økonomiavdelingen i samferdselsdepartementet samme år.

– Det var stor etterspørsel etter jurister den gangen. Så det var faktisk lett å få jobb, sier Horne.

Etter en periode i samferdselsdepartementet, arbeider han en stund hos det som den gang het Fylkesskattekontoret, før han får jobb i Østfold fylkeskommune i 1982.

Siden har han vært nesten hele sitt yrkesaktive liv i fylkeskommunal tjeneste, og fylt en «haug med roller», blant annet som fylkesrådmann i både Østfold og Akershus. Det siste han gjorde som fylkesrådmann i Østfold i 2002?
Legge fram en utredning om en mulig sammenslåing mellom Østfold, Akershus, Hedmark og Oppland.

Jo da, dette er arbeid han kjenner til.

Og derfor er det kanskje ikke så underlig likevel; at han satte pensjonisttilværelsen på vent igjen.  For i historien om Norge er det et nytt kapittel som skrives akkurat nå. Intet mindre.

Om snaue to år er Norges-kartet endret.

Reformen Stortinget har initiert handler nettopp om det Horne tror så sterkt på: Å bygge samfunnet nedenfra og opp, blant annet gjennom å la fylkeskommunene få flere viktige oppgaver som i dag ligger på statlig nivå.

– Dette er jo en demokratireform. Grunntanken, det å flytte makt og myndighet til direkte folkevalgte nivåer nærmere folk bor, er god. Derfor må vi også tro at Stortinget virkelig mener det når det sies at fylkeskommunens skal få betydelig flere oppgaver, sier han.

I løpet av året får vi svaret på akkurat det. Da legger regjeringen fram sin stortingsmelding om forslag til nye oppgaver for landets fylkeskommuner.

Leder i grensesnittet

Harald Horne har bedt om å få tilgang til et kontor på alle de tre fylkeshusene. Det å bli godt kjent med de tre som skal bli én er svært viktig.

– Det er jo gjort mye på forhånd før jeg kom inn i bildet her nå. Det er nedsatt grupper, både politisk og administrativt. Så blir det viktig å ha oversikt, og plassere oppgaver. Styrkene jeg tar med er jo blant annet lang erfaring. Jeg er vant til å ha lederjobber i grensesnittet mellom politikk og administrasjon. Den balansegangen blir veldig viktig framover. Og så blir det utrolig viktig å få dette arbeidet til å virke motiverende for alle parter.

– Du er i fra Sarpsborg, bor snart på Hvaler, og lang jobberfaring fra Østfold. Du er gift med Anne Wold som er næringssjef i Østfold fylkeskommune. Du tror ikke noen vil tenke at du har litt for «mye» Østfold med deg inn i dette arbeidet?

– Nei, jeg tror ikke det. Et eller annet sted fra kommer alle fra. Og det er jo lenge siden jeg jobbet i Østfold fylkeskommune.  Nå skal jeg bo på Hvaler, men jeg har hytte i Hallingdal. Mitt utgangspunkt for dette arbeidet er å jobbe for det beste for Viken, ikke Østfold, Akershus eller Buskerud. Det er nok av andre parter i denne prosessen som skal tenke på sine interesseområder. Min oppgave blir å se helheten, svarer han, og utdyper:

– Men man alltid må være bevist på at det kan oppstå interessekonflikter, og alle som var med å ansette meg vet jo om dette.  Og skulle det oppstå situasjoner, forventer jeg, og håper inderlig, at folk sier ifra. Det vil være til det beste for alle.  Men jeg ser egentlig ikke helt at det skal kunne oppstå noe.

Kanskje muligens ganske sikkert siste jobb

Å bygge landets mest folkerike fylkeskommune er ikke daglig kost, selv ikke for en som har vært vant til å lede store organisasjoner og prosjekter gjennom et langt yrkesliv. Det blir Viken med hud og hår fram til 1. januar 2020.

– Har du forsaket mye opp igjennom årene?

– Ja, jeg har jo det. Det gjør man jo egentlig alltid. For hvert valg man tar, velger man bort noe annet. Men jeg tror jeg er flink til å legge bort jobben også. Jeg er til stede der jeg er.

– Blir dette din siste jobb?

– Eh…ja, altså, jeg tror det. Men, nei, jeg skal jo aldri si aldri.

Og svabergene på Hvaler? Vel, de ligger der nok i 2020 også.

Da kan igjen Harald Horne gjøre akkurat som han vil.

I hvert fall, sånn egentlig.