Ingen pause – fortsetter byggingen av Viken

Det blir ingen utsettelse i arbeidet med å etablere Viken fylkeskommune. Det vil være lovstridig ettersom Stortingets flertall flere ganger har vedtatt å gjennomføre regionreformen.

GÅR VIDERE: Fellesnemndas leder Anette Solli (i midten) er glad for å kunne gå videre med Viken-arbeidet. Til høyre er fellesnemndas nestledere Roger Ryberg og Ole Haabeth. ALLE BILDER: Carsten Øhrn, Buskerud fylkeskommune - Klikk for stort bildeGÅR VIDERE: Fellesnemndas leder Anette Solli (i midten) er glad for å kunne gå videre med Viken-arbeidet. Til høyre er fellesnemndas nestledere Roger Ryberg og Ole Haabeth. ALLE BILDER: Carsten Øhrn, Buskerud fylkeskommune

Dermed fortsetter det politiske arbeidet med å bygge Viken fylkeskommune. Det ble vedtatt i fellesnemnda for Vikens møte i Drammen 8. oktober.

Et viktig og riktig vedtak, mener leder for fellesnemnda Anette Solli fra Høyre.

- Vi har fått en viktig og helt nødvendig avklaring. Jeg er glad for at fellesnemnda i all hovedsak er enig om at arbeidet fortsetter. Vi har mye som skal gjøres, og ikke mer tid enn vi trenger, så nå er det viktig at vi samler oss om å bygge det som skal bli landets mest attraktive fylkeskommune, sier Solli.

Pause vil være lovstridig

Det var til fellesnemdas forrige møte i september flertallet som kjent hadde foreslått å sette det politiske Viken-arbeidet på vent, til etter Stortingets behandling av saken i oktober.

Bakgrunnen var uenigheten mellom fylkeskommunene Troms og Finnmark, som også førte til politisk diskusjon om hvorvidt Akershus, Buskerud og Østfold skulle fortsette sitt arbeid med Viken.

Til sammen ble tre forslag fremmet – henholdsvis et fra Sosialistisk Venstreparti, Senterpartiet og Fremskrittspartiet, et fra Arbeiderpartiet og et fra Miljøpartiet De Grønne.

Forslagene var imidlertid ikke en del av det ordinære sakskartet, og da sier kommuneloven at møtets leder eller 1/3 av de stemmeberettigede i møtet kan si nei til å realitetsbehandle slike saker. Det var akkurat det som skjedde i møtet.

Administrasjonen fikk dermed i oppdrag å utrede konsekvensene av en Viken-pause, og sette saken på ordinært sakskart til dette møtet 8. oktober.  

Konsekvensene er nå utredet av hovedprosjektleder for Viken. Kortversjonen er at det å nedlegge eller sette arbeidet på vent vil være lovstridig, all den tid det kan motvirke gjennomføringen av et vedtak fattet av Stortinget.

Et opphold i arbeidet vil også gjøre det svært vanskelig å utføre de mange oppgavene som må være utført innen 1. januar 2020, konkluderes det.

Stortingets flertall er bekreftet

Siden fellesnemndas september-møte har også forhandlingene mellom regjeringspartiene og Kristelig Folkeparti ført fram. De fire partiene er enige om oppgavefordelingen i regionreformen.

Les også: Pressemeldingen om regionreformen og oppgaveoverføringen fra regjeringen

Summen av dette – en pause som vil være lovstridig og et stortingsflertall som igjen er bekreftet – gjør at flere partier som opprinnelig ville legge arbeidet på is, trekker disse pauseforslagene.

-Vi har fått den avklaringen vi etterlyste. Stortingets flertall er så tydelig og entydig at det ikke har noen hensikt å avvente Stortingets behandling av representantforslag av fylkesinndeling, sa Bjørn Tore Ødegården fra Arbeiderpartiet.

På vegne av partiet fremmet han så forslag om å ta hovedprosjektleders saksframlegg til orientering. Dette stilte samtlige representanter i fellesnemnda, utenom Senterpartiets Johan Edvard Grimstad, seg bak.

OPPOSISJON: Senterpartiets Johan Edvard Grimstad. - Klikk for stort bildeOPPOSISJON: Senterpartiets Johan Edvard Grimstad.

Blant dem som støttet forslaget var Fremskrittspartiets Vibeke Limi.

- Stortinget har nå sagt sitt. Da må vi forholde oss til det, sa hun.

Den fullstendige oppgavemeldingen fra Regjeringen legges fram 19. oktober.

Se video under:

Fant du det du lette etter?