Klare for overføring av fylkesvegnettet - Prosjekt Viken fylkeskommune

Ny nettside

Vi har ny nettside:
www.viken.no


Denne siden blir ikke oppdatert.

Klare for overføring av fylkesvegnettet

Fra 1.1. 2020 overtar fylkeskommunene selv alt arbeid knyttet til planlegging, bygging, drift og vedlikehold av fylkesvegene. Statens vegvesen har fortsatt ansvar for riks- og europavegene. 

Fra Eidsvoll - Klikk for stort bilde Jan Ivar Bøe   

Siden 2010 har Statens vegvesen gjennom «sams vegadministrasjon», administrert fylkesvegene for fylkeskommunene. Etter 155 år under Vegvesenets administrasjon, vil det totale ansvaret for 5450 km fylkesveg i Viken bli utført av Viken fylkeskommune. Dette som en følge av regionreformen. Det betyr at fylkeskommunen selv skal stå for det operative ansvaret med planlegging, bygging, drift og vedlikehold. Statens vegvesen skal fortsatt ha dette ansvaret for riks- og europavegene.

-Viken fylkeskommune skal sørge for trygge og godt vedlikeholdte fylkesveger. Det er en styrke at Viken fylkeskommune får det helhetlige ansvaret for fylkesvegene, sier Olav Skinnes (Sp), påtroppende fylkesråd for distrikt og fylkesveier. 

På god veg

Viken fylkeskommune har gjennom høsten arbeidet med å bygge opp et solid fagmiljø som skal håndtere arbeidet med fylkesvegene.

- Både fylkeskommunen og Vegvesenet har fullt fokus på å sikre at overføringen av fylkesvegoppgavene skjer på en god måte slik at det ikke blir merkbart for trafikantene, sier Knut Sletta, påtroppende fylkesdirektør for infrastruktur i Viken fylkeskommune.

Statens vegvesen skal fortsatt bistå i arbeidet med beredskap og overvåkning av vegene gjennom vegtrafikksentralene. Det vil i en overgangsfase være samarbeid på flere områder for å sikre en best mulig overføring, herunder om driftskontrakter for brøyting og strøing av vei.

Dette betyr overføringen for trafikantene

- Målet er at folk flest ikke skal merke noen ulempe av overføringen som nå pågår. For informasjon om overgangen fra Statens vegvesen til Viken fylkeskommune om fylkesveger, ta kontakt med Viken fylkeskommune, sier Rolf-Helge Grønås, avdelingsdirektør vegavdeling Buskerud.