Lot seg høre på Stortinget

- Viken støtter alle foreslåtte oppgaveoverføringer i regjeringens oppgavemelding, men vi er bekymret over at meldingen ikke i større grad følger opp ekspertutvalgets helhetlige tilnærming. Dette ber vi nå kommunalkomiteen sørge for.

Fylkesordfører i Østfold Ole Haabeth (Ap), Simen Nord, gruppeleder for Høyre i Østfold og fylkesordfører i Buskerud, Roger Ryberg (Ap) - Klikk for stort bildeFylkesordfører i Østfold Ole Haabeth (Ap), Simen Nord, gruppeleder for Høyre i Østfold og fylkesordfører i Buskerud, Roger Ryberg (Ap) Tone Stenbek

Det var hovedbudskapet fra delegasjonen som stilte på vegne av nye Viken fylkeskommune og Viken fellesnemnd under dagens muntlige høring i Stortingets kommunal- og forvaltningskomité. Der sto Oppgaver til nye regioner på agendaen, den såkalte oppgavemeldingen.

- Det var viktig for Viken å få gitt sitt syn på oppgavemeldingen overfor komiteen. Den nye fylkeskommunen tar gjerne på seg et stort, helhetlig samfunnsutvikleransvar i Norges mest folkerike region, og vi ønsker å være en konstruktiv medspiller for statlige myndigheter i å løse viktige utfordringer. Men da forutsetter vi at sentrale myndigheter følger opp og vil overføre oppgaver i et visst omfang, sa fylkesordfører i Buskerud, Roger Ryberg (Ap) etter høringen.

Han konstaterer at oppgavemeldingen ikke følger opp Stortingets vedtak i regionreformen om å flytte flere oppgaver til regionalt nivå og se på en helhetlig styrking av fylkeskommunenes oppgaver. – Men stortingsmeldingen legger opp til en utredninger om en rekke potensielt nye oppgaveoverføringer fremover. Viken har en klar forventning om at fylkeskommunene får delta aktivt i dette utredningsarbeidet, understreket Ryberg.

Fylkesordfører i Østfold Ole Haabeth (Ap) var også med i Viken-delegasjonen på dagens høring. Han er opptatt av at Stortinget nå må sikre en at det videre arbeidet med oppgavemeldingen ikke må bli fragmentert og fagsektororientert. – Oppgavene må behandles bredt i stortingskomiteene, og det må være fokus på koblinger mellom fagfelt og styrking av samfunnsutviklerrollen, lød hans klare forventning.

Haabeth uttrykte også stor bekymring over at flere av oppgavene som foreslås overført til fylkeskommunene har fått redusert finansiering i forslag til statsbudsjett for 2019. – Det blir krevende å få kraft i samfunnsutviklerrollen og de nye fagfeltene uten dekkende økonomiske ressurser, sa han.

Viken-politikerne kom også med flere eksempler oppgaveområder som Viken mener bør styrkes og overføres, ut over det oppgavemeldingen legger opp til. – Det er blant annet mye å hente på å styrke regional planlegging som forpliktende verktøy for å løse komplekse utfordringer på tvers av kommunegrensene, og som et godt alternativ til statlig detaljstyring, poengterte Simen Nord, gruppeleder for Høyre i Østfold på høringen.

Nord uttalte også en forventning om at både fylkeskommunenes næringspolitiske, kompetansepolitiske og kulturpolitiske roller blir ytterligere styrket som resultat av de kommende utredningene og Kulturmeldingen.

– På næringsområdet må ikke bare den typiske bestiller-rollen styrkes. Mer utførende oppgaver bør overføres fra Siva, Innovasjon Norge og Norges Forskningsråd. Det er også fornuftig å se virkemidlene innen kompetanse og integrering i sammenheng med arbeidslivstiltak og som en del av regionalpolitikken. Og på kulturområdet håper vi å bli hørt i forventningen om en kobling mellom en tydelig nasjonal kulturpolitikk, rom for regional tilpassing og et sterkt sett av virkemidler, utdypet han.

Kommunal- og forvaltningskomiteen skal avgi sin innstilling om oppgavemeldingen innen 12. desember. Foreløpig dato for sluttbehandling i Stortinget er 18. desember.

Her er budskapet fra Viken fellesnemnd/nye Viken fylkeskommune under dagens høring (PDF, 2 MB).

Politikere fra Viken på muntlig høring i Stortingets kommunal- og forvaltningskomité 20. november 2018. - Klikk for stort bildePolitikere fra Viken på muntlig høring i Stortingets kommunal- og forvaltningskomité 20. november 2018. Kristian Thowsen

Fant du det du lette etter?