Lunner, Jevnaker og Svelvik kommuner overføres til Viken - Prosjekt Viken fylkeskommune

Ny nettside

Vi har ny nettside:
www.viken.no


Denne siden blir ikke oppdatert.

Lunner, Jevnaker og Svelvik kommuner overføres til Viken

Fra 1. januar 2020 overføres kommunene Jevnaker og Lunner fra Oppland fylkeskommune (Innlandet) til Viken fylkeskommune. På den samme datoen overføres Svelvik kommune fra Vestfold fylkeskommune (Vestfold og Telemark) gjennom sammenslåingsprosessen mellom Svelvik og Drammen kommune.

Klikk for stort bilde Jan Ivar Bøe

Prosessen med overføringen er i gang, og fellesnemnda behandlet i sitt møte 2. mai sak om det videre arbeidet.

Ved overføring av oppgaver og ansvar skal innbyggernes behov skal ivaretas på en best mulig måte. Dette løses blant annet gjennom avtaler på de ulike fylkeskommunale tjenesteområder. Fellesnemnda vedtok at det inngås avtale om tannhelsetilbud ved Hadeland tannklinikk for elever ved Hadeland videregående skole som er bosatt i Jevnaker kommune og som har rettigheter etter Lov om tannhelse. Det innebærer også at det vil aktuelt for Innlandet å levere tjenester og løse oppgaver på opplæringsområdet for innbyggere i Viken.

Når det gjelder ansvar for kollektivtrafikk har Ruter og Brakar startet dialog med Opplandstrafikk om overføring av ansvaret for kollektivtrafikk og TT for innbyggerne i Lunner og Jevnaker. Ansvaret for skoleskyss for elever bosatt i Lunner og Jevnaker overføres til Viken, men det vil være aktuelt å videreføre skoleskyssordningen som Opplandstrafikk har for elever bosatt i Lunner og Jevnaker til/fra Hadeland videregående skole. Fellesnemnda vil i sitt møte i juni få en nærmere redegjøring for prosessen knyttet til Svelvik kommune.

En oversikt over de samlede økonomiske konsekvensene av overføring av oppgaver og ansvar i forbindelse med endret fylkestilhørighet for Lunner, Jevnaker og Svelvik kommune legges fram for fellesnemnda i juni 2019.