Mener oppgaveavtalen lover godt

Regjeringspartiene og KrF er enig om oppgaveoverføring og regionreform. Det er leder for fellesnemnda i Viken fylkeskommune, Anette Solli, glad for.

Forhandlingene mellom regjeringspartiene og Kristelig Folkeparti har ført fram. De fire partiene er enige om oppgavefordelingen i regionreformen. Avtalen ble lagt frem 24. september i Stortingets vandrehall.

Dette betyr at det fortsatt er flertall på Stortinget for at det i den nye strukturen skal være 11 fylker. Blant disse er Viken fylkeskommune, som skal bestå av østlandsfylkene Østfold, Akershus og Buskerud, og få til sammen rundt 1,2 millioner innbyggere.

– Løfterikt og ambisiøst

Anette Solli mener fylkeskommunene nå får mange store og viktige nye oppgaver.

– Forslagene er i tråd med ekspertutvalgets anbefalinger. Så går ikke Regjeringen så langt som ekspertutvalget, men signaliserer samtidig videre ambisjoner om å overføre enda flere oppgaver til fylkeskommunene etter hvert. Det er løfterikt, sier hun.  

Les også: Viken Finans for din personlige økonomi

Regjeringens og KrFs forslag til nye oppgaver innebærer blant annet at fylkeskommunene overtar flere oppgaver innen blant annet klima, samferdsel, næring, integrering og landbruk.

-Jeg er spesielt glad for at administrasjon av fylkesveinettet overføres fra Statens vegvesen til fylkene. Det er det enkelttiltaket som betyr mest med tanke på å få en samordnet infrastruktur på samferdselsområdet, sier Solli.

Det regjeringsutnevnte ekspertutvalget har foreslått at fylkeskommunene også overtar oppgaver innen blant annet barnevern og kultur. Dette er forslag som skal utredes videre.

-Jeg skjønner at det er behov for noe mer utredning på noen felter. Det er for eksempel naturlig innen kultur, hvor det kommer en kulturmelding senere i høst, sier Anette Solli.  

Flertall for reformen er bekreftet

Den siste tiden har uenigheten mellom fylkeskommunene Troms og Finnmark, også gitt politisk diskusjon om hvorvidt arbeidet med Viken skal videreføres. I forkant av fellesnemndas forrige møte hadde derfor som kjent Arbeiderpartiet, Sosialistisk Venstreparti, Senterpartiet og Fremskrittspartiet varslet at de ønsket å sette hele Viken-arbeidet på pause i påvente av Stortingets behandling av regionreformen i høst.

Pause-forslaget ble imidlertid ikke behandlet. Og når flertallet på Stortinget nå går videre med reformen som planlagt, håper Solli at også arbeidet med Viken kan gjøre det samme.

– Nå har vi fått bekreftet for tredje gang at det er flertall på Stortinget for regionreformen. Da håper jeg vi kan legge diskusjonen om en eventuell pause død, og gå videre i arbeidet med å bygge Viken fylkeskommune. Vi trenger den tiden vi har igjen fram mot 2020, sier hun.

Etterlyser konkretisering

Nestledere i fellesnemnda er fylkesordførerne fra Østfold og Buskerud, Ole Haabeth (Ap) og Roger Ryberg (Ap).

De er ikke overrasket over at regjeringspartiene har kommet til enighet med KrF, men mener oppgavemeldingen som legges fram 19. oktober bør være mer konkret enn det som til nå er lagt fram.

– Vi forventer å få flere og større oppgaver som ytterligere kan styrke regionene når regjeringen legger fram meldingen senere i oktober. Det er forventninger Stortinget selv har skapt, og nå må de innfris, sier Buskeruds fylkesordfører Roger Ryberg.

Hans kollega i Østfold, Ole Haabeth sier følgende:

– Man tar små skritt i riktig retning, men jeg skulle gjerne sett at det som var lagt fram var mer konkret. Jeg stiller meg også undrende til at flere av forslagene må utredes, all den tid man har hatt god tid på å avklare mange av disse spørsmålene.