Møte i fellesnemnda 21. - 22. mars - Viken fylkeskommune

Møte i fellesnemnda 21. - 22. mars

Leder for fellesnemnda for Viken fylkeskommune har innkalt nemndas medlemmer til fastsatt møte. Møtet er åpent og media er velkommen.

Klikk for stort bilde

Tid: Torsdag 21. mars kl 15:00 og fredag 22. mars kl 08:30-13:00

Sted: Vestlia Resort, Bakkestølsvegen 81, Geilo

Møtet blir strømmet direkte på nett.

Noen saker på agenda

  • Fylkesvåpen for Viken fylkeskommune
  • Utforming av helhetlig plan- og styringssystem for Viken fylkeskommune
  • Helhetlig arbeid med FNs bærekraftsmål
  • Overgangsperiode for skoleskyss, tilrettelagt transport og løyver i Viken Fylkeskommune

Fullstendig saksliste med dokumenter og vedlegg.

Partsammensatt utvalg 21. mars

Før fellesnemnda samles partsammensatt utvalg, der tillitsvalgte møter de folkevalgte for å drøfte saker som skal behandles i fellesnemnda. Saksliste for partsammensatt utvalg 21. mars kl 13.30.

Kontaktpersoner:

  • Anette Solli, leder for fellesnemnda: 901 88 965
  • Harald Horne, hovedprosjektleder: 900 39 766
  • Tone Stenbek, avdelingssjef for kommunikasjon og politisk støtte i Viken: 970 18 337

NB: Medier som ønsker å dekke møtet kan gi beskjed til tonste@ostfoldfk.no, slik at vi får satt inn bord og stoler til dere.