Møte i fellesnemnda 7. februar - Viken fylkeskommune

Møte i fellesnemnda 7. februar

Leder for fellesnemnda for Viken fylkeskommune har innkalt nemndas medlemmer til fastsatt møte. Møtet er åpent og media er velkommen.

Fellesnemda-på-Kongsberg-møterom2000 - Klikk for stort bilde

Tid: Torsdag 7. februar kl 12-17

Sted: Quality Hotel Sarpsborg, Bjørnstadveien 20, 1713 Sarpsborg

Møtet blir strømmet direkte på nett.

Noen saker på agenda

  • Vedtak om hovedkontor for Viken fylkeskommune (u.off. jf. offl. § 23, 1. ledd)*
  • Midlertidig lokalisering, nye arbeidsformer og digitalisering
  • Verdier fra energiselskapene i Viken
  • Avtale om overføring av ansatte fra Statens vegvesen til Viken

Fullstendig saksliste med dokumenter og vedlegg.

*Saken er unntatt offentligheten for å sikre at fellesnemnda beholder nødvendig handlefrihet for valg av nytt hovedkontor. Det kan – avhengig av hva fellesnemnda beslutter - påvirke fremtidig avtale om nytt hovedkontor dersom innhold i saksdokumenter er offentlig kjent før fellesnemnda har tatt sin beslutning. Det er hjemmel for å unnta saken fra offentlighet i offl. § 23, 1.ledd, som bl.a. omfatter forsvarlig økonomiforvaltning. Opplysningene i de ulike saksdokumentene henger så tett sammen at en delvis offentliggjøring vil kunne gi et « klart misvisende»  inntrykk av saken, jf offl. § 12, bokstav a.

Partsammensatt utvalg 6. februar

Dagen før samles partsammensatt utvalg i Drammen, der tillitsvalgte møter de folkevalgte for å drøfte saker som skal behandles i fellesnemnda. Saksliste for partsammensatt utvalg 6. februar kl 09.00-11.00.

Kontaktpersoner:

  • Anette Solli, leder for fellesnemnda: 901 88 965
  • Harald Horne, hovedprosjektleder: 900 39 766
  • Tone Stenbek, avdelingssjef for kommunikasjon og politisk støtte i Viken: 970 18 337

NB: Medier som ønsker å dekke møtet kan gi beskjed til tonste@ostfoldfk.no, slik at vi får satt inn bord og stoler til dere.

Fant du det du lette etter?