OECD på Viken-besøk - Prosjekt Viken fylkeskommune

Ny nettside

Vi har ny nettside:
www.viken.no


Denne siden blir ikke oppdatert.

OECD på Viken-besøk

Et utviklingsteam fra OECD var 25.- 27. mars på besøk i Viken for å samle informasjon om hvordan ulike aktører jobber med bærekraftmålene i Norge. 25. mars hadde de samtale med Viken-politikere.

Klikk for stort bildeRepresentanter fra OECD i samtale med politikere og ungdomsrepresentanter. Jan Ivar Bøe

OECD (Organisasjonen for økonomisk samarbeid og utvikling) har nylig etablert et eget utviklingsprosjekt for å støtte byer og regioner som arbeider for å nå FNs bærekraftsmål. I dette arbeidet er Viken en av sju internasjonale pilotregioner.

OECDs første «fact finding mission» samlet informasjon om hvordan ulike aktører i Østfold, Akershus og Buskerud har startet arbeidet med bærekraftmålene. Denne informasjonen danner et underlag for å videreutvikle arbeidet med bærekraftmålene i Viken som organisasjon og samfunnet som helhet. Gjennom besøket har OECD snakket med politikere, kommuner, og organisasjoner som har begynt arbeidet med bærekraftmålene.

FNs bærekraftsmål skal ligge til grunn for arbeidet med samfunnsutviklingen i Viken.

– Deltakelsen i OECDs utviklingsprosjekt sikrer at dette arbeidet knyttes til internasjonalt metodikk og et solid kompetansemiljø, og dette vil være til gavn for oppbyggingen av nye Viken, sier Anette Solli, leder av fellesnemnda i Viken fylkeskommune.

Hensikten med samtalen med politikere fra Viken var å samle synspunkter på hvordan et helhetlig arbeid med bærekraftmålene kan foregå.

De sentrale spørsmålene i samtalen var:

 • Hvilke muligheter ser vi i å jobbe med bærekraftmålene i tiden som kommer?
 • Hvordan kan arbeid på tvers av styringsnivå og ulike sektorer være en ressurs for å jobbe med FNs bærekraftmål?

Gjennom prosjektet vil OECD sitt utviklingsteam bidra med rådgivning til hvordan dette arbeidet kan tilpasses lokale forhold i Viken. OECDs sluttrapport vil foreligge like over nyttår 2020.

Regionene er avgjørende for å nå målene

Byer og regioner spiller en avgjørende rolle for å oppnå bærekraftmålene. Det har blitt anslått at så mye som 65 prosent av de 169 delmålene i bærekraftagendaen ikke kan realiseres uten aktiv deltakelse på lokalt og regionalt nivå.

Flere av kommunene i Viken tar nå utgangspunkt FNs bærekraftsmål i sitt strategiske utviklingsarbeid. Denne tilnærmingen har vist seg å være særlig relevant i pågående kommunesammenslåingsprosesser.

Foran fra venstre: Christina Mørkve (H) Buskerud, Anette Solli (H) Akershus, Stefano Marta Coordinator, Territorial Approach to SDGs Cities, Urban Policies and Sustainable Development Division Centre for Entrepreneurship, SMEs, Regions and Cities, Stina Heikkila Policy Analyst Territorial approach to the SDGs Cities, Urban Policies and Sustainable Development Division Centre for Entrepreneurship, SMEs, Regions and Cities, Ingjerd Erika Eid Skjerven (ungdomsrepresentant Buskeurd), Maja Haugland Hoem (ungdomsrepresentant Akershus. Bak fra venstre: Øyvind Solum (MDG) Akershus, Auður Finnbogadóttir Project manager, og “peer review” fra pilot på Island Kópavogu municipality, Iceland  Daniel Aluku (ungdomsrepresentant Østfold). - Klikk for stort bildeForan fra venstre: Christina Mørkve (H) Buskerud, Anette Solli (H) Akershus, Stefano Marta Coordinator, Territorial Approach to SDGs Cities, Urban Policies and Sustainable Development Division Centre for Entrepreneurship, SMEs, Regions and Cities, Stina Heikkila Policy Analyst Territorial approach to the SDGs Cities, Urban Policies and Sustainable Development Division Centre for Entrepreneurship, SMEs, Regions and Cities, Ingjerd Erika Eid Skjerven (ungdomsrepresentant Buskeurd), Maja Haugland Hoem (ungdomsrepresentant Akershus. Bak fra venstre: Øyvind Solum (MDG) Akershus, Auður Finnbogadóttir Project manager, og “peer review” fra pilot på Island Kópavogu municipality, Iceland Daniel Aluku (ungdomsrepresentant Østfold). Jan Ivar Bøe