Omstillingsdokumentet ferdigstilt - Prosjekt Viken fylkeskommune

Ny nettside

Vi har ny nettside:
www.viken.no


Denne siden blir ikke oppdatert.

Omstillingsdokumentet ferdigstilt

Viktige avklaringer for «Viken-ansatte»: Før ansatte i Akershus, Buskerud og Østfold fylkeskommuner tar sommerferie 2019, skal de få vite hvor de skal jobbe og hva slags oppgaver de skal ha i nye Viken fylkeskommune.

Fellesnemndas møte på Fornebu 2. februar 2018. Fylkesordførerne Anette Solli, Ole Haabeth og Roger Ryberg. - Klikk for stort bilde

Både arbeidsgiver og tillitsvalgte har de siste ukene jobbet frem det såkalte omstillingsdokument der viktige prinsipper for omstillingsprosessen frem mot Viken er slått fast. 4. april ble det vedtatt av partssammensatt utvalg (PSU) og av fellesnemnda i Viken.

Målet med dette overordnede dokumentet skal være å bidra til en ryddig og forutsigbar omstilling for alle ansatte i Akershus, Buskerud og Østfold når nye Viken fylkeskommune nå skal bygges.

– Vi har nå fått viktige avklaringer for nærmere 10.000 ansatte i den nye fylkeskommunen. Vi håper dette kan gi alle trygghet inn i det videre arbeidet med byggingen av Viken, sier fellesnemndas leder Anette Solli.

Innplassering i ny organisasjon blir avklart innen 15. juni 2019

Hun trekker spesielt fram to viktige avklaringer fra dokumentet som hun er glad er på plass:

Alle ansatte skal innen 15. juni 2019 vite hvilken stilling de skal besette, og hvor de skal ha sin arbeidsplass i Viken fylkeskommune.

De ansatte får en garanti: Ingen som er fast ansatt i en av fylkeskommunene per 31.12.2019 kan bli oppsagt som følge av sammenslåingen før 31.12.2024.

Sollie understreker at omstillingen og over gagen til Viken fylkeskommune skal skje i tett samarbeid med arbeidstakerorganisasjonene:

– I en stor organisasjon vil det uansett være naturlig med en del utskiftninger, men her har vi fått på plass en ekstra garanti og en trygghet for de ansatte, sier Solli.

Hun understreker samtidig at vanlig lov- og avtaleverk naturligvis fortsatt gjelder for eventuelle oppsigelser.

Tillitsvalgte fornøyde

Ine-Lill Hjelm Gabrielsen, hovedtillitsvalgt i Utdanningsforbundet og UNIO er fornøyd med måten tillitsvalgte har fått utøve medvirkning i prosessen med omstillingsdokumentet.

-Når omstillingsdokumentet nå er vedtatt blir det en viktig jobb for oss tillitsvalgte å sikre gjennomføring og en god praktisering av prinsippene som omstillingsdokumentet fastsetter, sa Ine-Lill Hjelm Gabrielsen.

Ryddighet og forutsigbarhet

Omstillingsdokumentet fastsetter prinsipper for:

  • Informasjon
  • Medbestemmelse og medinnflytelse
  • Arbeidsmiljøtiltak – verne- og miljøarbeid
  • Organisasjonskultur
  • Håndtering av ledige stillinger
  • Kompetanse
  • Virksomhetsoverdragelse/ bemanningsplan
  • Overtallighet

De tillitsvalgte har vært involvert i arbeidet med omstillingsdokumentet som ble vedtatt i partssammensatt utvalg og fellesnemnda. Oppfølgingen av omstillingsdokumentet skal nå i gang – og i dette arbeidet blir de tillitsvalgte i betydelig grad involvert.