Politikerne i fellesnemnda håper ekspertene blir hørt - Prosjekt Viken fylkeskommune

Ny nettside

Vi har ny nettside:
www.viken.no


Denne siden blir ikke oppdatert.

Politikerne i fellesnemnda håper ekspertene blir hørt

Medlemmene i fellesnemnda for Viken fylkeskommune skal jobbe hardt for at ekspertutvalget som har foreslått nye oppgaver for fylkeskommunene får gjennomslag.

Klikk for stort bilde Marius Schumann Vannum, Akershus fylkeskommune)

Det kom fram på fellesnemnda for Viken fylkeskommune sitt møte på Fornebu 2. februar.  

Møtet fant altså sted dagen etter at det regjeringsoppnevnte ekspertutvalget som skal finne nye oppgaver til fylkeskommunene overleverte sine anbefalinger til kommunal- og moderniseringsminister Monica Mæland.

Utvalget har lagt den nye fylkesstrukturen – hvor landet deles inn i elleve fylkeskommuner fra 1. januar 2020 - til grunn.  Blant disse er Viken fylkeskommune, som vil bestå av Akershus, Buskerud og Østfold.

Ut fra et regionalt helhetssyn foreslår utvalget at fylkeskommunene overtar en rekke statlige oppgaver innen blant annet næringsutvikling, integrering, forskning, samferdsel, klima og miljø, kultur og utdanning.

- Viktig å følge opp forslagene

Etter at rapporten fra ekspertutvalget var offentliggjort, uttalte fylkesordførerne i både Akershus, Buskerud og Østfold at de var svært fornøyde med forslagene til nye oppgaver.

Rapporten sendes nå ut på høring har fått en høringsfrist på seks uker.

Og selv om ekspertutvalgets rapport ikke blir tema i en formell sak for fellesnemnda før i det neste møtet, tidlig i mars, er det klart at forslagene som har kommet på bordet har bred støtte blant politikerne i Viken fylkeskommune.

Klikk for stort bildeLars Salvesen fra Akershus KrF. (Alle bilder: Marius Schumann Vannum, Akershus fylkeskommune)

- Vi i fellesnemnda for Viken har alle en viktig oppgave framover med å sørge for at ekspertutvalgets anbefalinger blir fulgt opp, sa Lars Salvesen fra Akershus KrF da fellesnemnda ble gitt en gjennomgang av rapporten.

Salvesen sitter også i den politiske arbeidsgruppa som skal jobbe spesielt å følge opp ekspertutvalgets arbeid, og prosessen fram til behandling av saken i Stortinget.

Også Simen Nord fra Østfold Høyre er klar på at ekspertutvalgets forslag er gode.

-Vi ble imponert over rapporten, og hvor mange oppgaver som var foreslått lagt til fylkeskommunene. Vi har lenge ment at fylkeskommunene har hatt for få oppgaver, men dette er bevegelse i riktig retning. Vi vil sende tydelige signaler om at så mange av anbefalingene fra ekspertutvalget realiseres, sier Nord.

Klikk for stort bildeSimen Nord - Østfold Høyre

 

 

 

 

 

 

Det samme budskapet gir Buskerud Senterpartis Olav Skinnes.

- Det var veldig gode forslag som kom fra i rapporten. Vi skal jobbe hardt for at flest mulig av anbefalingene går igjennom, sier han.

Rapporten sendes på høring

Fellesnemnda for Viken fylkeskommune behandler rapporten i en formell sak i sitt møte 5. mars.  

Regjeringen skal jobbe fram en stortingsmelding med utgangspunkt i ekspertutvalgets anbefalinger.

Kommunal- og moderniseringsdepartementet legger ventelig fram sitt bearbeidede forslag i forbindelse med kommuneproposisjonen i mai.

Ekspertutvalgets rapport kan leses her