Skal finne Vikens kjerneverdier

Visjonen er på plass for tre organisasjonskulturer som skal bli til en. Nå starter arbeidet med å bygge et felles sett verdier for organisasjonen Viken fylkeskommune med 10 000 ansatte.

SAMHANDLING: Vikens kjerneverdier skal meisles ut. Ill.foto: Camilla Aarsrud, Østfold fylkeskommune - Klikk for stort bildeSAMHANDLING: Vikens kjerneverdier skal meisles ut. Ill.foto: Camilla Aarsrud, Østfold fylkeskommune

- Vi fortsetter å bygge det som skal bli det beste laget, sier Andreas Lervik, som er medlem i fellesnemnda for Viken fylkeskommune. Han leder arbeidsgruppa som tidligere i år ledet prosessen med å meisle ut visjon og mål for Viken fylkeskommune.

Nå skal denne samme arbeidsgruppa lede prosessen som skal gi et felles sett med kjerneverdier for ansatte og politikere i Viken fylkeskommune.

Visjonen fellesnemnda vedtok i september ble som kjent «Viken viser vei», med de tre overordnede målordene bærekraft - utvikling – kompetanse som bygger oppunder visjonen.

Når visjonen nå er på plass, og arbeidet med å finne felles fylkesvåpen er i gang, starter altså arbeidet med å bygge felles verdier.

Oppstart av verdiprosessen skjer på en felles ledersamling i november.

Her kan du lese saken om verdiprosessen fra fellesnemnda 8. oktober

LEDER PROSESSEN: Andreas Lervik. - Klikk for stort bildeLEDER PROSESSEN: Andreas Lervik.

- Verdiene skal bidra til at vi oppnår vår visjon og våre mål. Verdiene skal si noe om hva dette innebærer for oss som jobber i Viken fylkeskommune. Hvordan skal vi opptre, og hva skal være veiviserne våre for at vi skal være best mulig rustet til å oppnå de overordnede målene og kunne strekke oss etter visjonen, forklarer Lervik.

En intern prosess

Mens man i arbeidet med visjonen gikk bredt ut, er verdiprosessen intern. Den gjelder først og fremst ansatte og politikere i det som skal bli Viken fylkeskommune.

I arbeidet med ny visjon bidro medarbeidere og politikere med rundt 1500 innspill om hva som skal kjennetegne organisasjonen Viken som samfunnsutvikler, tjenesteyter, arbeidsgiver og så videre.

- Mange av innspillene kom i form av typiske verdiord som også blir en del av grunnlaget for diskusjonen om verdier for Viken fylkeskommune, forteller Lervik.

I verdiprosessen skal hele organisasjonen – ansatte i skoler og virksomheter, tillitsvalgte og folkevalgte – involveres.

Hva er verdier?

Hva er så egentlig verdier for en organisasjon?
Professor Rudi Kirkhaug ved Universitetet i Tromsø definerer det i boken Verdibasert ledelse på følgende vis:

«Et felles sett med kjerneverdier for en organisasjon understreker hva vi i fellesskap har forankret som rett og galt og er normer for ideell adferd i organisasjonen (organisasjonens idealer). Verdiene skal styre oppmerksomhet, valg eller prioriteringer.»

Nåværende verdier i de tre fylkeskommune er:

Østfold:

 • Profesjonell
 • Raus
 • Kreativ

Akershus

 • Profesjonalitet
 • Respekt
 • Åpenhet

Buskerud

 • Raushet
 • Åpenhet
 • Mot
 • Entusiasme

Starter i november

Arbeidet som nå starter opp skal munne ut i en sak for fellesnemnda på vårparten 2019.

Den foreløpige framdriftsplanen ser slik ut:

 • oktober – tiltak og plan for verdiprosess utarbeides
 • november – verdiprosessen starter opp på felles ledersamling
 • desember – februar – involvering av ansatte og politikere innspill bearbeides
 • mars-april – forslag til verdier legges fram for fellesnemnda
Fant du det du lette etter?