Viken-ambassadørene for årets TV-aksjon samlet - Prosjekt Viken fylkeskommune

Ny nettside

Vi har ny nettside:
www.viken.no


Denne siden blir ikke oppdatert.

Viken-ambassadørene for årets TV-aksjon samlet

- Kvinners rettigheter, helse, likestilling og økonomiske frihet er avgjørende for at vi skal kunne nå FNs bærekraftmål. Derfor er TV-aksjonen viktig. Bli med på årets viktigste søndagstur 20. oktober! oppfordrer fylkesvaraordfører i Akershus Lars Salvesen. 

Lars Salvesen og andre ambassadører for TV-aksjonen 2019 - Klikk for stort bildeLars Salvesen og et knippe andre representanter fra Viken fylkeskommune stiller gjerne opp som ambassadører for årets TV-aksjon CARE 2019. Hanne Rustad

Blant ambassadørene finnes også representanter fra en rekke andre organisasjoner, idretten og kirken. Disse var nylig samlet hos Fylkesmannen i Oslo og Viken for å sette seg inn i formålet for årets aksjon og drøfte hvordan Viken som region skal bringe videre TV-aksjonstradisjonen.

Lars Salvesen - Klikk for stort bildeFylkesvaraordfører i Akershus Lars SalvesenNRK TV-aksjonen går i år til CAREs arbeid for å skape et bedre liv for kvinner i noen av verdens mest sårbare områder. TV-aksjonen skal gi kvinner mulighet til å tjene sine egne penger, bestemme over egen kropp og få sin stemme hørt. Årets aksjon går av stabelen søndag 20. oktober.  Kvinner og barn rammes hardest av fattigdom, og kvinner har ikke de samme mulighetene og rettighetene som menn. I utviklingsland er kun én av ti landeiere kvinner, og 104 land har lover som forbyr kvinner å ta enkelte jobber. Med årets TV-aksjon skal vi gjøre noe med dette, slik at kvinner får mulighet til å skape et bedre liv for seg selv og sin familie. CARE skal gi minst 400 000 kvinner mulighet til å starte egen bedrift, få egen inntekt, starte egne spare- og lånegrupper, og få en stemme i politikken og i lokalsamfunnet. ​TV-aksjonsmidlene går til CAREs arbeid i ni land: Niger, Mali, Den demokratiske republikken Kongo, Burundi, Rwanda, Myanmar, Afghanistan, Jordan og Palestina. 

Klikk for stort bildeFylkesmann Valgerd Svarstad Haugland Hanne Rustad Fylkesmann Valgerd Svarstad Haugland er svært engasjert i årets sak. - No er det vår tur til å hjelpa, mener hun. Hennes oppfordring er klar:

- Vær med å gi eit løft slik at minst 400.000 kvinner i dei mest sårbare og fattige landa i verda, får eit betre liv. Ringverknadane av di gåve og din innsats kan hjelpa meir enn 1,5 millionar menneske til eit betre liv, sier Haugland. 

TV-aksjonsleder Vibecke Østby kaller TV-aksjonen «høstens vakreste eventyr». - Noen av de fineste opplevelsene jeg har fra TV-aksjonen er møte med frivilligheten. Det er rørende og helt fantastisk at tusenvis av mennesker stiller opp og gir av sin tid. Det som gjør TV-aksjonen unik, er det vi får igjen ved å delta. Vi får økt kunnskap om verden vi lever i, rom til ettertanke og mulighet til å være en del av løsningen for en viktig sak, sier Østby, som er opptatt av at TV-aksjonen sikres plass i det nye fylket Viken.

Bli bøssebærer for årets aksjon! 

Ambassadørene på gruppebildet

Bakerst fra venstre: Nina Solli , regionsdirektør Viken i NHO, Kathinka Mohn, påtroppende organisasjonssjef i Viken Idrett, Vibecke Østby, TV-aksjonsleder, Kirsti Kolle Grøndahl, tidligere fylkesmann i Buskerud, Lars Salvesen, fylkesvaraordfører i Akershus fylkeskommune, Johannes Bjørset Aagaard, fylkesleder Viken i Utdanningsforbundet, Torstein Lalim, prost i nedre Romerike Prosti og representant for Biskopen i Borg, Hanne Rustad, fylkesaksjonsleder for TV-aksjonen.

Foran fra venstre: Tone Stenbek, påtroppende kommunikasjonsdirektør i Viken fylkeskommune, Ulf Lervik, distriktssekretær LO Østfold, Valgerd Svarstad Haugland, fylkesmann i Oslo og Viken, John Arve Eide, fylkesdirektør videregående opplæring, Akershus fylkeskommune, Anne Enger, tidligere fylkesmann i Østfold.

Tekst: Hanne Rustad, Fylkesaksjonsleder, TV-aksjonen Akershus