Viken åpner for flere kommuner - Prosjekt Viken fylkeskommune

Ny nettside

Vi har ny nettside:
www.viken.no


Denne siden blir ikke oppdatert.

Viken åpner for flere kommuner

Viken-politikerne er åpne for at de tre kommunene Lunner, Jevnaker og Sør-Odal blir en del av Viken fra 2020. 

Klikk for stort bilde

Jevnaker og Lunner tilhører i dag Oppland fylke, og skal dermed i utgangspunktet bli en del av det som fra 2020 kalles Innlandet fylkeskommune. Det samme skal Hedmark-kommunen Sør Odal.

Men de tre kommunene har nå – av flere grunner – kommet fram til at de ønsker å bli en del av Viken fylkeskommune. De har nå startet prosessen med å søke seg fra Innlandet til Viken.

Fellesnemda i Viken vedtok 4. april at de stiller seg åpne for at Jevnaker, Lunner og Sør-Odal kommuner blir en del av Viken fylkeskommune fra 1.1. 2020.

Viken, som altså utgjøres av Akershus, Østfold og Buskerud, blir landets mest folkerike fylkeskommune med rundt 1,15 millioner innbyggere. Dersom de tre nabokommunene også innlemmes, blir det ytterligere 24 000 innbyggere i den nye fylkeskommunen.

Stortinget bestemmer

Vedtaket i fellesnemnda oversendes til Kommunal – og moderniseringsdepartementet, og det er Stortinget som fatter endelig vedtak.